Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee ASIANTUNTIJAA

25.5.2021
TENK logo.

Hakuilmoitus 25.5.2021

Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee

ASIANTUNTIJAA

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka edistää tutkimusetiikkaa sekä ennaltaehkäisee ja valvoo tutkimusvilppiä kaikilla tieteenaloilla. Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä muut tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet noudattamaan TENKin ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK). Neuvottelukunnan toimisto sijaitsee Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteydessä Helsingissä.

Haemme neuvottelukunnan sihteeristöön tutkimusetiikan asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2021–31.8.2022 tai sopimuksen mukaan. Asiantuntijan tehtävät liittyvät pääosin hyvään tieteelliseen käytäntöön. Asiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä sekä TENKin sihteeristön että TSV:n vastuullisen tieteen muiden toimijoiden kanssa. Työtehtävien niin salliessa myös etätyöskentely on mahdollista.

Asiantuntijan tehtäviin kuuluu

 • osallistua neuvottelukunnan kokousten valmisteluun ja asiakirjojen, erityisesti HTK-prosesseista annettavien TENKin lausuntojen, laatimiseen
 • toimia HTK-ohjeen päivitystyöryhmän sihteerinä
 • osallistua TENKin tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen sekä viestintään

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

 • ylempää korkeakoulututkintoa
 • tutkimus- ja/tai korkeakouluhallinnon työkokemusta 
 • tutkimuseettisten kysymysten tuntemusta
 • kiitettävää suomen sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa; muu kielitaito katsotaan eduksi
 • hyviä yhteistyö-, esiintymis- ja viestintätaitoja sekä IT-taitoja

Arvostamme lisäksi

 • tohtorin tutkintoa
 • HTK-prosessien tuntemusta
 • kokemusta tieteellisestä julkaisemisesta

Tehtävän palkkauksessa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Koeaika on 4 kk.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen (mielellään tutkijan ansioluettelomallia soveltaen, ks. www.tenk.fi) yhtenä pdf-tiedostona viimeistään ma 14.6.2021 klo 16.15 osoitteeseen tsv(at)tsv.fi, viestikenttään otsikko ”TENK asiantuntija”, tai osoitteella Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.

Lisätietoja: pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof, sanna-kaisa.spoof(at)tenk.fi tai puh +358 9 2286 9234 (muina päivinä paitsi 8.6. ja 9.6.).

Lisätietoja neuvottelukunnasta ja sen toiminnasta sekä HTK-prosessista saa osoitteesta www.tenk.fi.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös