Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

20.04.2018

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

suomi

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset ohjeet ja opiskelijan muistilista on julkaistu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen sivuilla. Ohjeet ja muistilista ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suositusten valmistelussa on hyödynnetty TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) -ohjetta, TENKin ohjeistusta ihmistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista ja TENKin ja Suomen yliopistot UNIFIn antamia tutkimuseettisiä suosituksia väitöskirjaprosessiin. Mukana suositukset laatineessa työryhmässä on ollut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsen, vanhempi tutkija Jyrki Kettunen Arcadasta. TENK on myös käsitellyt suosituksia kokouksessaan ja todennut, että Arenen opinnäytetyöprosessisuositus edistää merkittävällä tavalla hyvää tieteellistä käytäntöä ammattikorkeakouluissa ja niiden opinnäytteissä.

Lataa suositukset (pdf):

Lisätietoja Arenen sivuilla.