Arkisto

22.04.2020

Hyvä tieteellinen käytäntö entistä tärkeämpää pandemian aikana

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää myös COVID-19-kriisin aikana, toteaa eurooppalaisten tutkimusetiikkatoimistojen verkosto ENRIO (European Network of Research Integrity Offices). Julkilausumassaan verkosto korostaa, että kriisiä koskevassa päätöksenteossa tarvitaan...

15.04.2020

ENRIO 2020 Congress on Research Integrity Practice siirretään syyskuulle 2021

Käynnissä olevan koronaviruspandemian vuoksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on päättänyt siirtää ensimmäisen eurooppalaisen tutkimusetiikan kongressin lokakuulta 2020 syyskuulle 2021. Päätös tehtiin yhdessä eurooppalaisten tutkimusetiikkatoimistojen verkoston ENRIOn kanssa. ENRIO 2020...

02.04.2020

Uusi opetusvideo eettisestä ennakkoarvioinnista ihmistieteissä

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaissut lyhyen piirrosvideon ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista. Video esittelee 1.10.2019 voimaan tulleen uudistetun eettisen ennakkoarvioinnin ohjeen sisältämiä periaatteita ja joitain sellaisia tutkimusasetelmia, joissa tutkijan tulisi...

16.03.2020

Koronaviruksen vaikutus TENKin toimintaan

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) toiminta jatkuu myös epidemian aikana. Pyrimme vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin mahdollisimman pian. Jotta viestisi ei jäisi sairastuneen työntekijän postilaatikkoon, suosittelemme käyttämään ensisijaisesti yleisosoitetta tenk(at)tenk.fi TENKin...

13.03.2020

Etiikan päivä 18.3. peruttu

Keskiviikkona 18.3.2020 järjestettäväksi aiottu Etiikan päivä -seminaari klo 12 – 16 on päätetty perua hallituksen antaman suosituksen perusteella. Myös aamupäivän biopankkityöpaja on peruttu. Pyrimme etsimään seminaarille uuden ajankohdan ja tiedotamme siitä myöhemmin. HUOM. Etiikan päivän...

05.02.2020

TENK päivittää Tutkijan ansioluettelomallin

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Akatemia ovat päivittäneet Tutkijan ansioluettelomallin. Päivitetty ansioluettelomalli julkaistaan Vastuullisen arvioinnin etäseminaarissa 18.3.2020. TENK laati...

19.11.2019

TENK has launched three new translations of the Finnish code of conduct for research integrity

In order to provide more assistance for the international research community in Finland, the Finnish National Board on Research Integrity TENK has released three international editions of the guidelines on responsible conduct of research. The guidelines are now available as the dual-language...

14.11.2019

ENRIO 2020 Congress on Research Integrity Practice

Finnish National Board on Research Integrity TENK is organising the first European congress on research integrity. ENRIO 2020 Congress on Research Integrity Practice takes place in Helsinki and Espoo, Finland, on 5-7 October 2020. The ENRIO 2020 Congress addresses current challenges that open...

10.10.2019

A day of discussion on research integrity for international researchers in Finland 19.11.2019

Good Scientific Practice is for All In order to better serve the international research community in Finland, we have the pleasure to invite international researchers to an event on research integrity on 19 November 2019 in Helsinki. We introduce the activities of the National Board on Research...

16.09.2019

TENK kutsuu tutkimusorganisaatiot sitoutumaan uuteen tutkimuseettiseen ohjeeseen

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedote 16.9.2019 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on uudistanut ja ajanmukaistanut kansallisen ohjeistuksensa ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista. Uudistus on tehty tiedeyhteisöä...

28.06.2019

Tutkimusetiikan maailmankonferenssi 2019

Hongkongissa 2. - 5.6.2019 järjestetty tutkimusetiikan maailmankonferenssi (6th World Conference on Research Integrity) kokosi yhteen eri tieteenalojen toimijoita ympäri maailmaa keskustelemaan tutkimusetiikan ajankohtaisista aiheista. Tämän kuudennen maailmankonferenssin teemaksi oli nostettu...

31.05.2019

Now published – a Chinese-English edition of the guidelines for responsible conduct of research in Finland

A Practical Model of the Self-Regulation of Academic Integrity: A Chinese-English Edition of the Code of Conduct for Research Integrity in Finland introduces the Finnish framework of research integrity for Chinese readers. It is intended specifically for the benefit of Chinese students and...

24.05.2019

TENK on hyväksynyt ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ohjeen ihmistieteiden eettiseen ennakkoarviointiin

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on hyväksynyt kokouksessaan 7.5.2019 Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjeen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi vuonna 2009 kansallisen ohjeen humanistisen,...

15.05.2019

TENKin toimintasuunnitelma kaudelle 2019 - 2021 on julkaistu

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintasuunnitelma alkaneelle kolmivuotiskaudelle on julkaistu. Toimintakauden 2019–2021 tavoitteisiin päästäkseen TENKin tärkeimmät tehtävät perustoimintojen lisäksi ovat seuraavat:   Julkaistaan ja tehdään entistä laajemmin tunnetuksi vuonna 2019 uudistettua...

13.05.2019

TENK toivottaa hyvää kesää

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimisto on kiinni heinäkuun ajan. Lausuntopyynnöt ja muut yhteydenotot Lausuntopyyntöjä ja ilmoituksia voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tenk(at)tenk.fi myös toimiston ollessa kiinni, mutta viestit käsitellään vasta 1.8. jälkeen. Tilaa uutiskirje Jos haluat...

07.05.2019

Suomen ensimmäinen tutkimusetiikan barometri on julkaistu

Tiedote 7.5.2019 Suomessa ei juuri esiinny tiedevilppiä – tutkijat työskentelevät vastuullisesti ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen Tutkimusetiikan barometri osoittaa, että Suomessa työskentelevät tutkijat tekevät työtään hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Vaikka kilpailu esimerkiksi...

12.03.2019

Seuraa Etiikan päivää suorana verkossa 13.3.

Etiikan päivä on vuosittain järjestettävä, tieteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari, joka kokoaa yhteen kaikkien tieteenalojen edustajia. Seminaarin järjestävät kansalliset eettiset neuvottelukunnat. Etiikan päivä järjestetään 13.3.2019 klo 12–16 Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaarin...

07.03.2019

Lomake tiedevilpistä ilmoittamisen helpottamiseksi

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut lomakemallin hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten. TENK vastaa näin yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esittämään tarpeeseen, että tiedevilpistä ilmoittamista...

14.02.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kaudelle 1.2.2019 - 31.1.2022

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedote 14.2.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kaudelle 1.2.2019 - 31.1.2022. TENKin uutena puheenjohtajana aloittaa professori, dekaani Riitta Keiski Oulun yliopistosta. Varapuheenjohtajana toimii professori...

17.01.2019

Tutkimusetiikan barometrikysely nyt käynnissä

Suomen korkeakoulu- ja tutkimuskenttää kiertää parhaillaan ensimmäinen kansallinen tutkimusetiikan barometrikysely. Kyselyn tarkoituksena on selvittää hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia, tutkimuseettisten ohjeiden kattavuutta ja tunnettuutta sekä arvoja ja periaatteita suomalaisessa...

15.01.2019

Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee kansainvälisten asioiden koordinaattoria

Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN KOORDINAATTORIA Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka edistää tutkimusetiikkaa sekä ennaltaehkäisee ja valvoo tutkimusvilppiä kaikilla tieteenaloilla. Suomen yliopistot ja...

08.01.2019

Vastuullinen ja avoin tiede Tieteen päivillä 2019

Tieteellisen seurain valtuuskunnan Avoimen tieteen koordinaatio ja Vastuullinen tiede -hanke esittäytyvät Tieteen päivillä. Tule juttelemaan avoimen tieteen, tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän kysymyksistä Helsingin yliopiston päärakennuksen toiseen kerrokseen! Asiantuntija paikalla: keskiviikkona...

22.11.2018

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointiohje uudistuu

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi vuonna 2009 ensimmäisen kansallisen ohjeen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä ehdotuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä. Näihin ohjeisiin ovat sitoutuneet lähes...

02.11.2018

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointiohje päivittyy

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi vuonna 2009 ensimmäisen kansallisen ohjeen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä ehdotuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä. Näihin ohjeisiin ovat sitoutuneet lähes...

11.10.2018

TENKin pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof valittu ENRIOn puheenjohtajaksi

Tiedote 11.10.2018 Eurooppalaisten tutkimusetiikan kansallisten toimijoiden yhteistyöverkosto ENRIO on valinnut puheenjohtajakseen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) pääsihteeri Sanna Kaisa Spoofin kaudelle 2018–2021. Valinta tehtiin 5.10.2018 ENRIOn vuosikokouksessa Tukholmassa. Dosentti...

09.10.2018

TENKin keskustelutilaisuudet 29.10. ja 30.10.2018

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) järjestää lokakuussa kaksi keskustelutilaisuutta TENKin ohjeisiin sitoutuneiden organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille. Keskustelutilaisuus uudesta eettisen ennakkoarvioinnin ohjeistuksesta Aika: ma 29.10.2018 klo 13 – 16Paikka: Tieteiden talo (...

24.09.2018

Video tiedevilpin tutkinnasta Suomessa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on tuottanut yhteistyössä Vastuullinen tiede -hankkeen kanssa lyhyen videon hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjen käsittelemisestä Suomessa. Video on tarkoitettu koko suomalaisen tiedeyhteisön käyttöön ja se on saatavilla sekä suomeksi että...

21.09.2018

Tutkimusetiikan maailmankonferenssi 2. - 5.6.2019 Hong Kongissa

Tutkimusetiikan kuudes maailmankonferenssi (6th World Conference on Research Integrity) järjestetään 2. - 5.6.2019 Hong Kongissa. Konferenssin teemana on tällä kertaa tutkimusetiikan uudet haasteet (New Challenges for Research Integrity). Abstraktien jättöaika on 15.10.2018 mennessä. Lisätietoja...

28.05.2018

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2017

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) toimintakertomus vuodelta 2017 on valmistunut. Toimintakertomus sisältää tilastotietoa TENKille ilmoitetuista hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista tutkimusorganisaatioissa sekä lyhennelmät TENKin antamista lausunnoista. Lataa toimintakertomus 2017 (pdf...

25.05.2018

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin ohjeistusta uudistetaan

Ihmisiin kohdistuva tutkimus edellyttää lähes poikkeuksetta tutkittavien henkilötietojen käsittelyä. Teknologinen kehitys, kansainvälistyminen ja erot EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välillä toivat tarpeita uudistaa henkilötietojen suojaa koskevaa sääntelyä. Euroopan unionin uutta yleistä...

08.05.2018

TENKin tekijyyssuositus nyt myös ruotsiksi ja englanniksi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima Suositus tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi on saatavilla nyt myös ruotsiksi ja englanniksi. Suositusten laatimisen taustalla on halu ehkäistä tekijyydestä syntyviä kiistoja, jotka ovat olleet nousussa niin Suomessa kuin muuallakin. Ongelmia...

20.04.2018

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset ohjeet ja opiskelijan muistilista on julkaistu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen sivuilla. Ohjeet ja muistilista ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suositusten valmistelussa on hyödynnetty TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö (...

15.03.2018

Avoimen tieteen kulttuuri

Vastuullisuutta tutkimuksen elinkaaren ajan Luotettavasti toteutettu tutkimus ja laadukas monimuotoinen tieteellinen julkaiseminen ja tiedeviestintä rakentavat avoimen tieteen kulttuuria sekä luottamusta tieteeseen ja tutkimukseen. Vastuullinen tutkimus on käsite, johon kuuluu uuden tiedon...

13.03.2018

Seuraa Etiikan päivää suorana verkossa 15.3.

EU:n tietosuoja-asetus ja vastuullisen tieteenteon haasteet puhututtavat Etiikan päivässä 2018. Lisäksi seminaarissa julkistetaan uusi tutkijalähtöinen verkkosivusto Vastuullinen tiede – tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa. Etiikan päivä on vuosittainen tieteen eettisiä kysymyksiä...

23.02.2018

Tutkimusetiikan tukihenkilöt neuvovat tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa

Vuoden 2017 alussa käynnistettiin TENKin aloitteesta tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmä. Yli 60 tutkimusorganisaatiota Suomessa on nimennyt yhteensä yli 120 tutkimusetiikan tukihenkilöä. Järjestelmän lähtökohtana on ollut tarve vahvistaa kansainvälistyvän tutkijakunnan tietoisuutta...

13.02.2018

Koordinaattori Vastuullinen tiede -hankkeeseen

Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta hakevat KOORDINAATTORIA määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2019 asti. Aloitus sopimuksen mukaan. Haemme korkeakoulukentän sekä tutkimus- ja tiedemaailman hyvin tuntevaa asiantuntijaa koordinoimaan "Vastuullinen tiede -...

24.01.2018

TENKin suositus tekijyydestä sopimiseksi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima Suositus tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi on julkaistu ja luovutettu opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 24.1.2018. Suositusten laatimisen taustalla on halu ehkäistä tekijyydestä syntyviä kiistoja, jotka ovat nousussa niin Suomessa kuin...

16.01.2018

Pääsihteerin paikka avoinna Luxembourgissa

LARI, the Luxembourg Agency for Research Integrity, is recruiting for a Secretary General to lead the organisation. The Luxembourg Agency for Research Integrity (LARI) is a newly created joint venture between the Luxembourg National Research Fund (FNR), the University of Luxembourg (uni.lu), the...

10.01.2018

Helsingin yliopistossa uusi tutkimusetiikan alan toimi

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta hakee tutkimusetiikan ja avoimen tieteen yliopistonlehtoria. Tehtävän ala on tutkimusetiikka ja avoin tiede. Tehtävä on opetuspainotteinen. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan. Lisätietoja yliopiston sivuilta.    

21.11.2017

Väitöskirjaprosessin tutkimuseettiset suositukset saatavilla nyt myös englanniksi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFIn yhteistyössä laatimat suositukset Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin on käännetty englanniksi. TENK toivoo suositusten englanninkielisen laitoksen palvelevan kansainvälistyvien tutkijakoulujen...

10.11.2017

Nuorisotutkimusseura hakee jäseniä tutkimuseettiseen toimikuntaan kaudelle 2018–2020

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on vuodesta 2015 toiminut Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta huolehtii ei-lääketieteellisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä sekä edistää toiminnallaan alan tutkimuksen eettisyyttä....

08.11.2017

Tampereen yliopisto hakee tutkimusetiikan yliopistonlehtoria

Suomen ensimmäinen tutkimusetiikan yliopistonlehtorin tehtävä on haettavana Tampereella. Tehtävä on Tampereen yliopiston (TaY) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) yhteinen ja vastaa molempien korkeakoulujen tohtorikoulutuksen tutkimusetiikan opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. ...

26.09.2017

Keskustelutilaisuus eettisille toimikunnille 7.11.2017

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) järjestää ihmistieteiden eettisille toimikunnille keskustelutilaisuuden tiistaina 7.11. klo 13 – 16. Paikkana on Tieteiden talo Helsingissä (Kirkkokatu 6). Tapaamisen teemana on tällä kertaa TENKin vuonna 2009 julkaiseman ihmistieteiden eettisen...

21.06.2017

TENKin toimintakertomus 2016 julkaistu

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2016 on julkaistu. Vuoden aikana aloitettiin suurten muutosten valmistelu, mm. tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmän käynnistäminen sekä uuden Vastuullinen tiede -sivuston rakentaminen (sivusto avataan keväällä 2018). Tiedevilppitilanne Suomessa...

17.05.2017

ENRIOn uudet verkkosivut on avattu

Euroopan kansallisten tutkimuseettisten toimistojen verkoston ENRIOn uudet verkkosivut on avattu osoitteessa www.enrio.eu. Sivustolta löytyy laajasti tietoa yhteensä 23 Euroopan maan tutkimuseettisistä ohjeistoista ja käytänteistä. Suomi ja TENK on ollut mukana ENRIOn työskentelyssä sen...

10.05.2017

TENKin uusi asiantuntija on valittu

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) sihteeristöön on valittu asiantuntijaksi TaT, FM Iina Kohonen. Aiemmin hän on toiminut projektipäällikkönä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja TENKin yhteisessä Vastuulliseen tiedeviestintä ja tekijyys -hankkeessa, tohtoriohjelman suunnittelijana Aalto...

02.05.2017

Keskustelutilaisuus uudistetusta tutkimuseettisestä ohjeistuksesta 4.5.2017

Tiedeakatemiain neuvottelukunnan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan keskustelutilaisuus "Eurooppalainen tutkimuseettinen ohje uudistui: Merkitys tiedeyhteisölle"  Torstaina 4.5.2017 kello 13 - 15, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEA (...

07.04.2017

Uusi eurooppalainen tutkimuseettinen toimintaohjeistus on julkaistu

  Tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEA (All European Academies) on julkaissut uudistetun version tutkimuseettisestä toimintaohjeesta The European Code of Conduct for Research Integrity – Revisited edition.  Ohjeistus on tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla tutkimusaloilla niin julkisesti kuin...

28.02.2017

Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee asiantuntijaa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee ASIANTUNTIJAA Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka edistää tutkimusetiikkaa sekä ennaltaehkäisee ja valvoo tutkimusvilppiä kaikilla tieteenaloilla. Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä muut...

08.02.2017

Etiikan päivä 2017: Tutkimus ja yritysyhteistyö

Etiikan päivä on vuosittain järjestettävä tieteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari. Pääjärjestäjänä on Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) yhteistyössä muiden kansallisten eettisten neuvottelukuntien kanssa. Etiikan päivän 2017 aiheena on yritysyhteistyössä tehtävän tutkimuksen etiikka...

15.12.2016

Keskustelutilaisuus HTK-ohjeeseen sitoutuneille organisaatioille 17.1.2017

Opetus-ja kulttuuriministeriö pyysi keväällä 2016 tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta TENKiltä selvitystä siitä, miten tutkimuseettisiä käytäntöjä voitaisiin kehittää suomalaisissa tutkimusyhteisöissä. Tehdyssä selvityksessä, joka luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle...

12.12.2016

Tutkimusetiikan kansainvälisiä konferensseja toukokuussa 2017

The 3rd International Conference on Plagiarism across Europe and beyond, Sharing innovative practices in academic integrity will be held on 24-26 May 2017 in Brno, Czech Republic. The Conference is co-organised by the Mendel University in Brno, the Council of Europe and the European Network for...

14.10.2016

Keskustelutilaisuus eettisille toimikunnille 15.11.2016

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) järjestää keskustelutilaisuuden ihmistieteiden eettisille toimikunnille 15.11.2016 klo 13 - 15. Paikkana on Tieteiden talo Helsingissä (Kirkkokatu 6). Tilaisuuden aiheena ovat kansainvälisten tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin haasteet....

17.06.2016

Tiedevilpistä ilmoittamista halutaan yksinkertaistaa - TENKin selvitys OKM:lle

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistämisestä. Taustalla oli keväällä julkisuudessa esiintynyt tiedevilppiuutisointi. Selvitys luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-...

13.06.2016

Väitöskirjaprosessin tutkimuseettinen suositus on julkaistu

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ovat laatineet yliopistoille suosituksen Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Suositus löytyy TENKin verkkosivuilta osoitteessa www.tenk.fi. Suosituksessa huomioidaan paitsi väittelijän myös...

20.05.2016

TENKin toimintasuunnitelma 2016 - 2018

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan nykyisen kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma on julkaistu. TENKin merkittävimmät tehtävät ja toiminnan painopisteet kaudella 2016 - 2018: hyvän tieteellisen käytännön edistäminen yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa HTK-...

23.03.2016

Vilppiä vai ei? Tutkimuseettinen seminaari 9.5.2016

Tutkimuseettinen neuvottelukunta järjestää yhdessä Professoriliiton ja muiden akavalaisten liittojen kanssa tutkimuseettisen koulutuksen 9.5.2016 Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaari on seurattavissa suorana verkossa osoitteessa: https://www.youtube.com/user/TheTEKadmin/live

17.03.2016

Nuorisotutkimuksen etiikkaa

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikan muuttuvat kentät pe 27.5.2016, Helsinki, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 104 Mitä lapsi- ja nuorisotutkimuksen tutkimuseettisellä kentällä tapahtuu tällä hetkellä? Miten tutkimuslupakäytäntöjen tiukentuminen ja eettisen ennakkoarvioinnin vakiintuminen ovat...

22.02.2016

Tiedon jakaminen luo vaikuttavuutta

Tiedon jakaminen luo vaikuttavuutta Uusi hanke vastuullisesta tiedeviestinnästä ja tekijyydestä tieteessä Tieteen tekemisen ja julkaisemisen toimintakulttuuri on muuttunut. Digitalisaation tuomat muutokset sekä kannustus tutkimuksen avoimuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ovat saaneet...

18.02.2016

TENKin vastine VTT:n vilppiepäilyasiaan

Tutkimuseettinen neuvottelukunta valvoo mutta ei tutki Viime päivien tutkimusvilppikirjoittelussa on käsitettä vilppi käytetty varsin reippaasti. On pohdittu myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) roolia ja valtuuksia vilpin torjunnassa ja tutkimuksen laadun varmistamisessa. On syytä...

13.01.2016

Etiikan päivä 2016

Etiikan päivän 2016 aiheena "Kuka omistaa tutkimusaineistot?" Seuraava Etiikan päivä järjestetään keskiviikkona 9.3.2016 Tieteiden talolla Helsingissä. Ohjelma osoitteessa: www.etiikanpaiva.fi/2016 Etiikan päivän järjestävät: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Biotekniikan neuvottelukunta (...

11.01.2016

Tutkimuseettinen neuvottelukunta kaudelle 2016-2019

Opetus-ja kulttuuriministeriö on asettanut tutkimuseettisen neuvottelukunnan 31.1.2019 päättyväksi kolmivuotiskaudeksi. Neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja: Kansleri emerita Krista Varantola, Tampereen yliopisto Varapuheenjohtaja: Yliopistonlehtori Pekka Louhiala, Helsingin...

21.10.2015

Seminaari: TEKIJYYS TIETEESSÄ - AUTHORSHIP IN SCIENCE 25.11.2015

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan syysseminaari Tekijyys tieteessä: Tieteellisten julkaisujen tekijyys kansainvälisenä tutkimuseettisenä haasteena 25.11.2015, Tieteiden talo, Helsinki Videotallenne seminaarista on katsottavissa kuukauden ajan. Kenellä on oikeus saada nimensä tieteellisen artikkelin...

26.08.2015

Aineistonhallinta ja eettinen ennakkoarviointi

Aineistonhallinta ja eettinen ennakkoarviointi - Ihmistieteiden eettisille toimikunnille tarkoitettu koulutus- ja keskustelutilaisuus Aika: maanantai 26.10.2015 klo 12:00–15:00 Paikka: Tampereen yliopisto, Päätalon sali A2b Järjestäjät: Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja Tietoarkisto....

26.05.2015

Video tutkimusetiikasta ja tohtoriopiskelijoiden kesäkoulukokemuksista julkaistu

Helsingin yliopisto on julkaissut videon “Research Integrity – Experiences from the LERU Doctoral Summer School 2014” YouTube -kanavallaan. Katso video: https://youtu.be/ggSrCCaDJ7M League of European Research Universities (LERU) on Euroopan tutkimusyliopistojen liitto, johon kuuluu...

25.05.2015

TENKin toimintakertomus 2014 julkaistu

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2014 on julkaistu. Toimintakertomus julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. TENKin toimintakertomukset ovat ladattavissa pdf-muodossa täältä.

12.05.2015

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta aloitti toimintansa

Nuorisotutkimusseuran yhteyteen on perustettu nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Monitieteinen asiantuntijaelin edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä, edistämällä tutkijankoulutusta ja...

06.05.2015

Uudistunut käsikirja opastaa aineistonhallinnassa

Mitä tutkimusprojektissa tulisi sopia aineistoista tutkimuksen alkaessa? Miten tutkittavia tulisi informoida? Miten aineisto kuvaillaan? Näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin löydät vastaukset tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta. Aiemmin Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjan...

12.03.2015

Etiikan päivä 2015: Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tärkeää

Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tärkeää Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa laadukasta tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä yhteiskunnassa, totesi akateemikko Risto Nieminen avatessaan Etiikan päivän 2015. Akateemikko Nieminen korostaa tutkimuksen vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa....

10.03.2015

Tutkimusetiikka Pohjoismaissa

NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen elin, joka rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja toimii pohjoismaisen tiedepolitiikan neuvonantajana ja aloitteentekijänä. NordForsk järjesti keväällä 2014 asiantuntijaseminaarin, johon myös TENKin pääsihteeri osallistui. Raportti...

05.02.2015

Etiikan päivä 2015

ETIIKAN PÄIVÄ 2015: HYVÄ JA PAHA TIETO Aika: 12.3.2015 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Ennakkoilmoittautuminen on päättynyt ja istumapaikat varattu. Tilaisuus on kuitenkin kaikille avoin, tervetuloa katsastamaan paikkatilanne! Twitter: #etiikanpäivä OHJELMA 9.30 Aamukahvit 10.00...

30.09.2014

Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja julkaistu

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on julkaissut tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjan. Käsikirja sisältää ohjeita sähköisen tutkimusaineiston hallintaan sen elinkaaren eri vaiheissa. Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän...

04.09.2014

Alaikäisiin kohdistuvan tutkimuksen etiikkaa -seminaari 11.11.2014

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan syysseminaari Alaikäisiin kohdistuvan tutkimuksen etiikkaa Aika: tiistai 11.11.2014 klo 9-13 Paikka: Tieteiden talo, sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki) OHJELMA: 9.00–9.30 Kahvitarjoilu 9.30 Tervetuloa! Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Iina Kohonen 9.45...

16.06.2014

Tutkimusetiikan kutsuseminaari tutkijakouluille 29.10.2014

KUTSUSEMINAARI TUTKIJAKOULUILLE ”TUTKIMUSETIIKKA ON AKATEEMISEN YHTEISÖN KESKEINEN RESURSSI” Keskiviikkona 29.10. klo 9:15-15:30 Tieteiden talo (sali 505) Kirkkokatu 6, Helsinki Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) painopisteenä on tutkimusetiikan koulutuksen koordinointi korkeakouluissa,...

18.05.2014

Artikkeli Etiikan päivästä 2014

Tiedetoimittaja Teija Riikolan kirjoittama artikkeli "Tieteen eettiset kysymykset koskevat kaikkia - Etiikan päivä 2014" on nyt luettavissa verkossa. Lisää Etiikan päivästä osoitteessa www.etiikanpaiva.fi

15.04.2014

TENKin toimintakertomus 2013

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2013 on julkaistu. Toimintakertomus sisältää anonymisoidut kuvaukset kaikista TENKin tietoon tulleista hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista sekä TENKin saamista lausuntopyynnöistä ja antamista lausunnoista vuonna 2013....

24.03.2014

Video Etiikan päivä -seminaarista

Video Etiikan päivän 2014 pääpuhujien Anne Gloverin ja Kari Raivion esityksistä on nyt katsottavissa Etiikan päivän verkkosivuilla osoitteessa www.etiikanpaiva.fi Video on katsottavissa kuukauden ajan.

18.03.2014

Luottamus tieteeseen ja sen tuloksiin on yhteiskunnan ydinasia

Luottamus tieteeseen ja sen tuloksiin on yhteiskunnan ydinasia Hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta vastaavat yksittäisen tutkija, tutkimusryhmät ja -yhteisöt sekä tutkimuslaitokset. Tieteen rahoittajat ja tiedepoliittiset toimijat edistävät hyvää tieteellistä käytäntöä huolehtimalla...

13.03.2014

Etiikan päivä 2014

Etiikan päivä järjestetään 18.3. Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaarin suuren suosion vuoksi aamupäivän keskustelut videoidaan ja niitä voi seurata suorana verkossa klo 10 alkaen: http://www.livepalvelu.fi/tsv/live Aamupäivän pääpuhujat ovat prof. Anne Glover, joka toimii EU:n komission...

07.03.2014

ENRIOn verkkosivut avattu

Euroopan tutkimusetiikkatoimistojen verkosto ENRIO (European Network of Research Integrity Offices) on avannut omat verkkosivunsa: www.enrio.eu. ENRION sivuilta löytyy mm. kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuseettisiä ohjeistoja, Tutkimusetiikan alan artikkeleita sekä hyvän tieteellisen käytännön...

13.01.2014

EU:n ylin tiedeasiantuntija Anne Glover vieraana Etiikan päivässä 18.3.2014

EU:n ylin tiedeasiantuntija Anne Glover vieraana Etiikan päivässä 18.3.2014 Etiikan päivä on vuosittain järjestettävä tieteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari. Pääjärjestäjänä on tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK). Seuraava Etiikan päivä järjestetään 18.3.2014 Tieteiden talolla...

08.11.2013

Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

Saksan uudistettu hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus "Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" (Deutsche Forschungsmeinshaften 1998/2013) luettavissa verkossa osoitteessa: www.dfg.de/gwp

24.10.2013

ALLEA kannanotto tutkimusetiikan koulutuksen järjestämisestä

ALLEA kannanotto: tutkijoille on tarjottava ajantasaista tutkimusetiikan koulutusta Eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatio ALLEA (All European Academies) painottaa 2. lokakuuta 2013 julkaisemassaan kannanotossa, että yliopistojen ja tutkimuslaitosten on tarjottava tutkijoilleen...

23.10.2013

Tekijänoikeus ja tutkimusetiikka -seminaari 14.11.2013

Tekijänoikeus ja tutkimusetiikka -seminaari - miten annan tutkimusaineistoni jakoon, entä mitä saan tehdä muiden aineistoilla? 14.11.2013 Seminaari on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Tutkimuksen tietoaineistot -hanketta. Hanke tarjoaa tutkimusaineistoille IDA-säilytyspalvelun, KATA-...

11.10.2013

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2013

TUKIJAn vuosittainen lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari järjestetään tiistaina 29.10.2013 kello 9-16. Seminaariin on vapaa pääsy. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet TUKIJAN sivuilla

19.09.2013

Harvardin bioetiikkaa ja globaalia oikeudenmukaisuutta Helsingissä 25.-26.9.2013

HARVARDIN BIOETIIKKAA JA GLOBAALIA OIKEUDENMUKAISUUTTA HELSINGISSÄ Harvardin yliopiston etiikan ja kansanterveystieteen professori Norman Daniels esitelmöi Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa 25. ja 26. syyskuuta bioetiikan kysymyksistä ja terveyteen liittyvistä globaalin...

11.09.2013

Nordic Perspectives on Open Access and Open Science -seminaari 15.10.2013

Nordic Perspectives on Open Access and Open Science -seminaari 15.10.2013, Helsinki FinnOA:n, Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston kirjaston yhteistyössä järjestämään koko päivän seminaariin voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteyden kautta. Seminaari on englanninkielinen, ja sen...

04.09.2013

Miten teen eettisesti hyvän laadullisen tutkimussuunnitelman? -seminaari 4.11.

Miten teen eettisesti hyvän laadullisen tutkimussuunnitelman? Työterveyslaitoksen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan yhteinen seminaari Aika: 4.11.2013 klo 9.00-12.00 (Huom. uusi ajankohta!) Paikka: Työterveyslaitos, Helsinki, luentosali (sisäänkäynti Topeliuksenkatu 40). Ilmoittautuminen:...

26.08.2013

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2012

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuoden toiminta ja käsitellyt tapaukset sekä lausuntokannanotot löytyvät toimintakertomuksista. Uusin, vuoden 2012 toimintakertomus. Kaikki toimintakertomukset.

25.01.2013

Uusi tutkimuseettinen neuvottelukunta nimetty

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut uuden tutkimuseettisen neuvottelukunnan ajalle 1.2.2013–31.1.2016. Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa kansleri Krista Varantola Tampereen yliopistosta.

22.01.2013

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi -seminaari

TENK sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettiset toimikunnat järjestävät Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi -seminaarin Jyväskylässä 21.3.2013. Seminaarin tavoitteena on alustusten ja yhteisen dialogin...

18.01.2013

TENK pyytää organisaatioita sitoutumaan uuteen HTK 2012 -ohjeeseen

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on uudistanut yhdessä tiedeyhteisön kanssa kansallisen ohjeistuksen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä (HTK-ohje). HTK-ohjeen tarkoituksena on yhtäältä edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja toisaalta tunnistaa ja...

07.12.2012

Etiikan päivä 2012: Uusi HTK-ohje ja Tutkijan ansioluettelomalli julki

Opetusministeri Jukka Gustafsson julkisti Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen (HTK-ohje) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan järjestämässä Etiikan päivä -seminaarissa Tieteiden talolla 14. marraskuuta. Seminaarin teemana oli hyvä tieteellinen käytäntö,...

07.12.2012

TENKin ja TJNK:n juhlaseminaari Supporting Solid Science

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunnnan Supporting Solid Science -juhlaseminaarissa 11. syyskuuta 2012 pureuduttiin vastuulliseen tutkimustoimintaan ja tiedeviestintään. -Varsinaiseen vilppiin tai muuhun vakavaan hyvän tieteellisen käytännön loukkaukseen...

07.12.2012

Tutkijan ansioluettelomalli on lähetetty lausuntokierrokselle

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), opetus- ja kulttuuriministeriö sekä tiedeyhteisö ovat todenneet, että yhtenäinen ohjeistus tutkimusorganisaatioissa ja korkeakouluissa käytettävästä ansioluettelomallista on tarpeen. Uuden mallin on laatinut tutkimuseettisen neuvottelukunnan asettama...

07.12.2012

Uusi HTK-ohje on lähetetty lausuntokierrokselle

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on lähettänyt uudistetun Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen -ohjeen (HTK-ohjeen) luonnoksen lausuntokierrokselle yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin sekä tutkimuslaitoksiin. Nykyinen ohje on vuodelta 2002. Lausunnot pyydetään juhannukseen...

07.12.2012

Eettisen ennakkoarvioinnin teemaseminaari

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) teemaseminaari keräsi Tieteiden talolle Helsinkiin 20.3.2012 lähes kahdeksankymmentä osallistujaa. Seminaarissa käsiteltiin eri eettisten toimikuntien tehtäviä sekä alueellista...

07.12.2012

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 20 vuotta

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsenet juhlakokouksessa Säätytalolla. Eturivissä neuvottelukunnan puheenjohtaja Krista Varantola ja pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof. Toisessa rivissä Arja Kallio, varapuheenjohtaja Veikko Launis, Pirkko Walden ja Irma Mikkonen. Takarivissä Jussi Simpura, Riitta...

07.12.2012

Sanna Kaisa Spoof TENKin pääsihteeriksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt FT, dosentti Sanna Kaisa Spoofin tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeriksi 1.1.2012 alkaen. Spoof on hoitanut tehtävää syyskuusta 2010 lähtien. Aikaisemmin Sanan Kaisa Spoof on työskennellyt eri yliopistojen hallinto- ja opetustehtävissä, muun...

07.12.2012

Etiikan päivä 2011

Ensimmäinen Etiikan päivä 16.11.2011 keräsi Tieteiden talolle 135 eri alojen asiantuntijaa kuulemaan ja keskustelemaan tieteellisen tiedon käytöstä luotettavuuden, uskottavuuden, hyvien käytäntöjen sekä yhteiskunnallisen käytön näkökulmista. Seminaarin järjestivät Tutkimuseettinen neuvottelukunta,...

07.12.2012

Syysseminaari: Tutkimusvilpin torjunta - etiikkaa ja juridiikkaa

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ajankohtaisseminaari Suomen tutkimuseettisestä ohjeistuksesta järjestetään 21.9.2011 Tieteiden talolla. Seminaarissa käsitellään Suomen kansallista tutkimuseettistä ohjeistusta, tut kimusvilpin torjuntaa sekä paneudutaan tutkimusetiikan koulutuksen...

07.12.2012

Kevätseminaari: Eettisen ennakkoarvioinnin rajanvetoa

TENKin kevätseminaari 17.5.2011 tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista on suunnattu yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisille toimikunnille, tutkijoille ja muille kiinnostuneille. Tapahtumapaikka ja -aika: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki, tiistai 17.5....

07.12.2012

TENKin jäsenestä Vuoden professori 2011

Professoriliitto on valinnut tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsenen Riitta Keiskin vuoden professoriksi. Keiski toimii aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professorina Oulun yliopistossa. Valinnassa Professoriliiton hallitus arvosti professori Keiskin ansioita tutkijana, tutkijakoulutuksen...

07.12.2012

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä käynnistymässä Suomessa

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä on käynnistymässä Suomessa: enemmistö korkeakouluista on jo sitoutunut. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) antoi vuoden 2010 alussa ohjeistuksen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä...

07.12.2012

TENK ehdottaa ihmistieteisiin eettistä ennakkoarviointia

Opetusministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta on kuultuaan laajasti tiedeyhteisöä laatinut vuoden 2009 aikana ehdotuksen ihmistieteisiin luettavien alojen eettistä ennakkoarviointia varten. Opetusministeriö on hyväksynyt ehdotetun järjestelmän, jonka periaate on sama kuin...

07.12.2012

Seminaari: Eettinen kipu ja riski

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja ja sen humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen etiikkaa pohtivan HYMY II -työryhmän seminaari pidetään 6.10.2008 Tieteiden talolla. Seminaarissa käsitellään humanistis–yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen riskejä, ennakkoarvioinnin tarpeellisuutta sekä...

07.12.2012

Seminaari: Ennakkoarvioinnin raamit

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja ja sen humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen etiikkaa pohtivan HYMY II -työryhmän seminaari pidetään 9.6.2008 Tieteiden talolla. Seminaarissa käsitellään humanistis–yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ennakkoarvioinnin organisatorista viitekehystä ja...

07.12.2012

Seminaari: Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK), tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) tutkimuseettisen toimikunnan Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat -seminaari pidetään 21.4.2008 Tieteiden talolla. Tutkimuksen...

07.12.2012

Tarvitaanko humanistis–yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ennakkoarviointia?

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HYMY II -työryhmä järjesti maanantaina 10. maaliskuuta 2008 puolipäiväseminaarin Hyvä paha etiikka - tarvitaanko humanistis–yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ennakkoarviointia? Seminaari oli ensimmäinen työryhmän suunnittelemasta kolmen seminaarin sarjasta, jonka...

21.11.2012

Seminaari: Tiedonjulkistamisen etiikka – tutkimustieto ja open access

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan yhteisseminaari järjestetään 3.5.2007. Seminaarin ohjelma ja esitykset Ohjelma Tiedon tuottamisen ja tiedonvälityksen muuttuvat käytännöt (Jussi Nuorteva) Tutkimuseettiset haasteet (Eero Vuorio) Tietoarkistot ja open access (...

21.11.2012

Seminaari: Humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimuseettiset kysymykset

Humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta koskevia eettisiä kysymyksiä käsittelevä tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisu Etiikkaa ihmistieteille ilmestyi elokuussa 2006. Kirja tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia näiden tieteenalojen etiikan ja hyvien tieteellisten käytäntöjen vahvistamiseksi...

21.11.2012

Tieteen pankit – tutkimusaineistojen käytön etiikka

Tieteen päivillä 2007 puhutaan tutkimusaineistojen käytön etiikasta 12.1.2007. Tieteen pankit – tutkimusaineistojen käytön etiikka -keskustelussa puhutaan erilaisten tieteellisten aineistopankkien olemassaolosta, niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja tutkijoiden vastuusta. Puheenjohtajana...

20.11.2012

Seminaari: Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin dilemmat

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin dilemmat -seminaari järjestetään 8.11.2006. Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvan lääketieteellisen tutkimuksen edellytyksenä on saada ennen tutkimukseen ryhtymistä eettisen toimikunnan myönteinen lausunto. Toisaalta ihmisiin kohdistuvassa ei-...

20.11.2012

Kutsuvierasseminaari Education in Research Ethics

Tutkimuseettinen neuvottelukunta järjestää kutsuvierasseminaarin Education in Research Ethics 11.10.2006.Tavoitteena on kehittää tutkimusetiikan koulutusta esimerkkien ja keskustelun avulla. Seminaarin ohjelma ja esitykset Ohjelma Importance of Research Ethical Education (Eero Vuorio) The History...

20.11.2012

Keskustelu: Tutkimusetiikka – mitkä säännöt, kuka päättää

Turun tiedemessuilla järjestetään30.9.2006 paneeli- ja yleisökeskustelu tutkimusetiikan säännöistä. Mihin nykyinen lainsäädäntömme perustuu, rajoittaako se liikaa tutkijoiden toimintaa vai onko se ehkä puutteellinen? Kuka päättää yhteisten sääntöjen tarpeellisuudesta ja laadinnasta? Järjestäjinä...

20.11.2012

EU:n kansalliset eettiset neuvottelukunnat Helsinkiin

EU:n kansalliset eettiset neuvottelukunnat kokoontuvat 21.-22.9.2006 NEC Helsinki Forumiin. NEC Forum (The Forum of National Ethics Councils of EU Member States) on Euroopan unionin jäsenmaiden kansallisten eettisten neuvottelukuntien yhteistyöelin. Foorumi koostuu neuvottelukuntien...

20.11.2012

Etiikkaa ihmistieteille julkistamisseminaari

Humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta koskevia eettisiä kysymyksiä on pohdittu vähän, vaikka niiden merkitys on viime vuosina kasvanut. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan perustama HYMY-työryhmä on toimittanut teoksen Etiikkaa ihmistieteille, joka tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia näiden...

20.11.2012

Seminaari: Ansioluettelon laatiminen

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan seminaari ansioluettelon laatimisesta järjestetään 1.6.2006. Neuvottelukunta on joutunut viime aikoina kiinnittämään yhä enemmän huomiota itse laadittuihin ansioluetteloihin, niissä ilmenneisiin puutteisiin ja virheellisyyksiin. Missään tutkimuseettisissä ohjeissa...

20.11.2012

Seminaari: Tutkimusetiikkaa kouluttajille

Tutkimuseettinen neuvottelukunnan ja Suomen Akatemian seminaari Tutkimusetiikkaa kouluttajille pidetään 10.4.2006. Seminaarin tavoitteena on tarjota tutkimusorganisaatioille valmiuksia tutkimuseettisen koulutuksen järjestämiseen ja edesauttaa tutkimuseettisen koulutuksen järjestäjien verkottumista...

19.11.2012

Tekijyysseminaari Tieteiden talolla

Tutkimuseettinen neuvottelukunta järjestää seminaarin tekijyyteen liittyvistä kysymyksistä 31.8.2005. Seminaarissa käsitellään tutkimustulosten julkaisemista ja tekijyyttä koskevia käytäntöjä eri tieteenaloilla, immateriaalioikeuksia koskevia kysymyksiä sekä Open access -julkaisemista koskevia...

19.11.2012

Biopankkeja koskeva round table -neuvottelu

Valtakunnalliset eettiset neuvottelukunnat ja Tutkijoiden ja kansanedustajien seura (TUTKAS) järjesti biopankkeja koskevan round table -neuvottelun 31.5.2005. Muistio neuvottelusta ja esitykset Muistio Genomitiedonvastuullinen käyttö (Eero Vuori) Väestöaineistojen äestöaineistojen käyttöön...

19.11.2012

Seminaari: Biotekniikka – nykytila ja tulevaisuus

Valtakunnallisten eettisten neuvottelukuntien ja Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (TUTKAS) yhteisseminaari Biotekniikka – nykytila ja tulevaisuus järjestetään 24.11.2004. Ohjelma (pdf)

19.11.2012

Seminaari: Bio- ja geenipankit – biologisen tiedon käyttö tutkimuksessa

Valtakunnallisten eettisten neuvottelukuntien yhteisseminaari Bio- ja geenipankit – biologisen tiedon käyttö tutkimuksessa järjestetään 20.9.2004. Eettisiä neuvottelukuntia ovat Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK), Geenitekniikan lautakunta (GTLK), Koe-...

19.11.2012

Seminaari: Tutkimusetiikkaa kouluttajille

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen Akatemian yhteisseminaari Tutkimusetiikkaa kouluttajille järjestetään 30.1.2004. Seminaarissa annetaan tilannekatsaus tutkimusetiikan tilasta Suomessa ja kansainvälisesti sekä esitellään tutkimusetiikan opettamisen metodeja. Lisäksi käsitellään...

19.11.2012

Seminaari: Plagiointi ja tutkimusetiikka

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisseminaari Plagiointi ja tutkimusetiikka järjestetään 30.9.2003. Seminaarissa käsitellään muun muassa plagioinnin tunnistamista lähdekielisistä ohjelmista, tekstinjäljitysohjelmapalvelun käyttömahdollisuuksia sekä TaY:n...