TENKin toimintakertomus 2016 julkaistu

21.06.2017

TENKin toimintakertomus 2016 julkaistu

suomi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2016 on julkaistu. Vuoden aikana aloitettiin suurten muutosten valmistelu, mm. tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmän käynnistäminen sekä uuden Vastuullinen tiede -sivuston rakentaminen (sivusto avataan keväällä 2018).

Tiedevilppitilanne Suomessa pysyi hyvänä: vuoden 2016 aikana tutkimusorganisaatiot ilmoittivat TENKille vain kolmesta todetusta hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkauksesta. TENK puolestaan vastaanotti yhdeksän lausuntopyyntöä koskien loukkausepäilyjen tutkintaa organisaatioissa ja antoi yhteensä kahdeksan lausuntoa.

Toimintakertomus sisältää tapauslyhennelmät todetuista HTK-loukkauksista, jotka Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) -ohjeeseen sitoutuneet tutkimusorganisaatiot ovat TENKille ilmoittaneet, sekä lyhennelmät TENKin vuoden aikana antamista lausunnoista.

Toimintakertomuksen osana on myös katsaus tutkimusorganisaatioissa toimivien ihmistieteiden eettisten toimikuntien tilanteeseen. Eettisen ennakkoarvioinnin lausuntopyynnöt jatkoivat kasvuaan edellisvuodesta: toimikunnat käsittelivät liki 400 lausuntopyyntöä (341 kpl v. 2015). Toimikuntia työllistivät etenkin tutkimushankkeiden aineistonhallintasuunnitelmien sekä tutkittaville jaettavien tiedotteiden ja suostumuslomakkeiden puutteet. 

Lataa tästä TENKin toimintakertomus 2016