TENKin uusi asiantuntija on valittu

10.05.2017

TENKin uusi asiantuntija on valittu

suomi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) sihteeristöön on valittu asiantuntijaksi TaT, FM Iina Kohonen. Aiemmin hän on toiminut projektipäällikkönä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja TENKin yhteisessä Vastuulliseen tiedeviestintä ja tekijyys -hankkeessa, tohtoriohjelman suunnittelijana Aalto ARTSissa sekä vt. pääsihteerinä TENKissä.

Asiantuntijan tehtäviin TENKissä kuuluvat mm. korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusetiikan tukihenkilöiden yhteyshenkilönä toimiminen, tutkimusetiikan koulutuksen koordinoiminen ja HTK-prosesseista annettavien lausuntojen valmistelu. Hän myös toimii tarvittaessa pääsihteerin sijaisena.

Lisätietoja, ks. Yhteystiedot