Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee asiantuntijaa

28.02.2017

Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee asiantuntijaa

suomi

Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee

ASIANTUNTIJAA

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka edistää tutkimusetiikkaa sekä ennaltaehkäisee ja valvoo tutkimusvilppiä kaikilla tieteenaloilla. Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä muut tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet noudattamaan TENKin ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK). Neuvottelukunnan toimisto sijaitsee Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä Helsingin Kruununhaassa. 

Haemme neuvottelukunnan sihteeristöön asiantuntijaa vakinaiseen työsuhteeseen 1.5.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Asiantuntijan tehtäviin kuuluu

 • osallistua neuvottelukunnan kokousasioiden kuten HTK-prosesseista annettavien lausuntojen valmisteluun

 • toimia korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusetiikan tukihenkilöiden yhteyshenkilönä

 • osallistua alan kansallisten ohjeiden ja suositusten laadintaan työryhmien sihteerinä

 • koordinoida tutkimusetiikan koulutusta ja tuottaa koulutusaineistoja sekä osallistua TENKin seminaarien ja tilaisuuksien järjestämiseen

 • osallistua TENKin ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan yhteisen Vastuullinen tiede –verkkosivuston toimitustyöhön

 • toimia TENKin pääsihteerin sijaisena  

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

 • tohtorin tutkintoa

 • tutkimus- ja/tai korkeakouluhallinnon kokemusta 

 • tutkimuseettisten kysymysten ja kentän hyvää hallintaa   

 • kiitettävää suomen sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa; muu kielitaito katsotaan eduksi

 • hyviä yhteistyö-, esiintymis- ja viestintätaitoja sekä IT-taitoja

Arvostamme lisäksi

 • kokemusta tieteellisestä julkaisemisesta ja tiedeviestinnästä

 • ihmistieteiden alan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tuntemusta  

Tehtävän palkkauksessa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Koeaika on 4 kk.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen (mielellään tutkijan ansioluettelomallin mukaisina, ks. http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli) yhtenä pdf-tiedostona viimeistään ma 20.3.2017 klo 16.15 osoitteeseen tsv(at)tsv.fi, viestikenttään otsikko ”TENK asiantuntija”, tai osoitteella Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.  

Lisätietoja: TENKin puheenjohtaja Krista Varantola, krista.varantola(at)uta.fi  tai  pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, sanna-kaisa.spoof(at)tenk.fi tai puh +358 9 2286 9234 (muina päivinä paitsi 14., 15. ja 17.3.).