Uusi eurooppalainen tutkimuseettinen toimintaohjeistus on julkaistu

07.04.2017

Uusi eurooppalainen tutkimuseettinen toimintaohjeistus on julkaistu

suomi

 

Tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEA (All European Academies) on julkaissut uudistetun version tutkimuseettisestä toimintaohjeesta The European Code of Conduct for Research Integrity – Revisited edition. 

Ohjeistus on tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla tutkimusaloilla niin julkisesti kuin yksityisesti rahoitettuun tutkimukseen koko Euroopan alueella. Sitovana ohjeistus koskee EU:n rahoitussopimuksia mm. Horisontti 2020 -ohjelmassa ja sitä seuraavassa Euroopan komission yhdeksännessä tutkimuksen puiteohjelmassa. Toimintaohje on jatkuvasti kehitettävä asiakirja, jota arvioidaan ja uudistetaan tarpeen vaatiessa.

Toimintaohjeessa tarkastellaan tutkimuksen tekemisen ammatillisia, oikeudellisia ja eettisiä vastuita ja painotetaan institutionaalisten rakenteiden merkitystä. Uudistetussa versiossa on otettu huomioon viime vuosien muutokset eurooppalaisessa tutkimusrahoituksessa ja -sääntelyssä, institutionaalisissa vastuissa, tiedeviestinnässä, avoimessa julkaisemisessa, vertaisarviointiprosesseissa, tiedon tallennuspaikoissa, kansalaistieteessä sekä sosiaalisen median roolissa.

Toimintaohjeen uudistamisessa näkyy suomalainen ajattelu ja asiantuntemus. Tiedeakatemiain neuvottelukunnan jäsen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja kansleri emerita Krista Varantola oli mukana ohjeen laatineessa työryhmässä ALLEA:n tutkimusetiikan pysyväiskomiteassa. Suomalaisväriä toimintaohjeeseen tuovat myös vaikutteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeesta (2012): TENKin puheenjohtaja Krista Varantola on työskennellyt aktiivisesti ohjeistuksen laatineessa työryhmässä.

Lataa tästä The European Code of Conduct for Research Integrity (pdf)