ALLEA kannanotto tutkimusetiikan koulutuksen järjestämisestä

24.10.2013

ALLEA kannanotto tutkimusetiikan koulutuksen järjestämisestä

suomi

ALLEA kannanotto: tutkijoille on tarjottava ajantasaista tutkimusetiikan koulutusta

Eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatio ALLEA (All European Academies) painottaa 2. lokakuuta 2013 julkaisemassaan kannanotossa, että yliopistojen ja tutkimuslaitosten on tarjottava tutkijoilleen konkreettista ja ajan haasteisiin vastaavaa tutkimusetiikan koulutusta. Kannanoton on laatinut ALLEAn tieteen ja etiikan pysyväistyöryhmä, jonka suomalaisena jäsenenä on Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Tiedeakatemiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, kansleri Krista Varantola.

ALLEAn kannanotossa korostetaan, että luottamus tieteeseen on tiedeyhteisön keskinäisen sekä tieteentekijöiden ja muun yhteiskunnan välisen hedelmällisen vuorovaikutuksen elinehto. Tieteen kehitys ja yhteiskunnallistuminen nostavat jatkuvasti esiin uusia hyvään tieteellisen käytäntöön ja yksittäisen tutkijan vastuullisen toimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tutkijoilla on nykypäivänä monia rooleja. Tieteentekijät toimivat tutkimustyönsä lisäksi muun muassa opettajina ja ohjaajina, tieteellisten tutkielmien arvioitsijoina, valtionhallinnon ja yritysten tieteellisinä neuvonantajina. Tutkimusetiikan koulutuksen tulisi selventää tutkijan vastuita ja velvoitteita sekä tarjota konkreettisia välineitä niiden täyttämiseksi. ALLEA vaatii kannanotossaan, että tutkijoita kouluttavien, heitä työllistävien ja heidän tutkimustuloksiaan hyödyntävien tahojen on tarjottava tutkijoilleen ajantasaista tutkimusetiikan koulutusta tutkijan uran kaikissa vaiheissa.

ALLEAn kannanotto julkaistaan kahdessa osassa. Nyt julkaistu ensimmäinen osa sisältää tutkimusetiikkaa ja tutkimusetiikan koulutusta koskevia perusperiaatteita ja suosituksia. Kannanoton toinen osa tulee sisältämään tietoa tutkimusetiikan verkkomateriaaleista ja käytännön esimerkkejä.

Ethics Education in Science. Statement by the ALLEA Permanent Working Group on Science and Ethics