TENKin toimintakertomus 2013

15.04.2014

TENKin toimintakertomus 2013

suomi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2013 on julkaistu. Toimintakertomus sisältää anonymisoidut kuvaukset kaikista TENKin tietoon tulleista hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista sekä TENKin saamista lausuntopyynnöistä ja antamista lausunnoista vuonna 2013.

Toimintakertomus on ladattavissa TENKin toimintakertomukset -sivulta.