TENKin toimintasuunnitelma 2016 - 2018

20.05.2016

TENKin toimintasuunnitelma 2016 - 2018

suomi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan nykyisen kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma on julkaistu.

TENKin merkittävimmät tehtävät ja toiminnan painopisteet kaudella 2016 - 2018:

  • hyvän tieteellisen käytännön edistäminen yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa HTK-prosessia kehittämällä ja jatkuvalla tunnetuksi tekemisellä,
  • tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseen liittyvän kansallisen suosituksen laatiminen
  • tutkimusetiikan organisaatio- tai aluekohtaisen neuvonta- ja tukihenkilöverkoston luominen
  • vilppitapauksiin liittyvän ns. pilliinpuhaltajan aseman selvittäminen ja tarvittaessa suojelujärjestelmän luominen
  • ”etiikkakirjaston” luominen internetiin tutkimuksen elinkaareen liittyvien tutkimuseettisten aineistojen ja ohjeiden sekä opetus- ja tiedotusmateriaalien jakamiseksi yhteistyössä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) kanssa

Lataa TENKin toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.2.2016 - 31.1.2019.

Tutustu myös TENKin toimintakertomukseen 2015.