Seminaari: Tutkimusetiikkaa kouluttajille

19.11.2012

Seminaari: Tutkimusetiikkaa kouluttajille

suomi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen Akatemian yhteisseminaari Tutkimusetiikkaa kouluttajille järjestetään 30.1.2004. Seminaarissa annetaan tilannekatsaus tutkimusetiikan tilasta Suomessa ja kansainvälisesti sekä esitellään tutkimusetiikan opettamisen metodeja. Lisäksi käsitellään tutkimusetiikan erityiskysymyksiä lääketieteellisessä, humanistis-yhteiskuntatieteellisessä ja koeeläintutkimuksessa