Seminaari: Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat

07.12.2012

Seminaari: Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat

suomi

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK), tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) tutkimuseettisen toimikunnan Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat -seminaari pidetään 21.4.2008 Tieteiden talolla.

Tutkimuksen tietovarantojen tehokas käyttö tutkimuksen ensivaiheessa ja kerätyn aineiston jatkokäyttö sekä olemassa olevat laadukkaat tutkimusaineistot antavat suomalaiselle tutkimukselle kilpailuedun. Tieteellisen tiedon avoimen käytön periaate edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä. Tutkimusaineistojen kohdalla avoimuudellakin on rajansa. Tutkimusta ei voida toteuttaa ilman että samalla huolehditaan hyvästä tieteellisestä käytännöstä, tutkimusetiikan periaatteista ja pelisäännöistä. Seminaarin tavoitteena on pohjustaa kansallista keskustelua tutkimusaineistojen jatkokäytön tehostamisesta sekä edistää tutkimusaineistojen hyvän tieteellisen käytännön mukaista hyödyntämistä.