Syysseminaari: Tutkimusvilpin torjunta - etiikkaa ja juridiikkaa

07.12.2012

Syysseminaari: Tutkimusvilpin torjunta - etiikkaa ja juridiikkaa

suomi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ajankohtaisseminaari Suomen tutkimuseettisestä ohjeistuksesta järjestetään 21.9.2011 Tieteiden talolla. Seminaarissa käsitellään Suomen kansallista tutkimuseettistä ohjeistusta, tut kimusvilpin torjuntaa sekä paneudutaan tutkimusetiikan koulutuksen haasteisiin.

Päivän ohjelma on suunnattu tutkijoille, tutkimusryhmän johtajille sekä korkeakoulujen tutkimushallinnosta vastaaville henkilöille; aamupäivän ohjelma erityisesti ulkomaisille tutkijoille ja jatko-opiskelijoille. Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaustutkintaa käsittelevä työpaja on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden edustajille kuten lakimiehille. Seminaarin uutuutena on TENKin kyselytunti.

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Ohjelma ja esitykset ovat pdf-muodossa.