Etiikan päivä 2012: Uusi HTK-ohje ja Tutkijan ansioluettelomalli julki

07.12.2012

Etiikan päivä 2012: Uusi HTK-ohje ja Tutkijan ansioluettelomalli julki

suomi

Opetusministeri Jukka Gustafsson julkisti Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen (HTK-ohje) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan järjestämässä Etiikan päivä -seminaarissa Tieteiden talolla 14. marraskuuta. Seminaarin teemana oli hyvä tieteellinen käytäntö, ja HTK-ohjeen lisäksi päivän aikana julkistettiin uusi Tutkijan ansioluettelomalli.

HTK-ohjeen tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja varmistaa, että hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia koskevat epäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti.

Hyvän tieteellisen käytännön edistäminen samoin kuin sen loukkausepäilyjen käsitteleminen kuuluvat ennen muuta tieteellistä tutkimusta harjoittaville organisaatioille. Kun HTK-ohjeen mukainen vilppitutkinta on saatu päätökseen tutkimusorganisaatiossa, voi päätökseen tyytymätön osapuoli pyytää asiasta Tutkimuseettisen neuvottelukunnan lausunnon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin Tutkimuseettinen neuvottelukunta laati ensimmäiset kansalliset menettelyohjeet tutkimusvilppiepäilyjen käsittelemiseksi jo vuonna 1994. Vuosina 1998 ja 2002 annettiin uudet ohjeistukset, ja vuoden 2012 aikana ohje on jälleen uudistettu yhdessä tiedeyhteisön kanssa. HTK-ohjetta noudatetaan Suomessa kaikilla tieteenaloilla, ja sen vaikuttavuus perustuu organisaatioiden vapaaehtoiseen sitoutumiseen.

– Vaikka vastuu on koko tiedeyhteisöllä, vastaa jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen ensisijaisesti itse hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta, muistuttaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof.

Uudessa ohjeessa on huomioitu muun muassa tutkimusetiikan niin sanotut harmaan alueen kysymykset eli sellaiset vastuuttomat menettelyt, jotka eivät istu perinteisiin vilppi- tai piittaamattomuuskategorioihin. Ne voivat vakavimmillaan yhtä lailla olla hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia.

– Yksi tiedemaailmassa huolestuttavasti yleistynyt vastuuton menettely on ansioiden paisuttelu ansioluettelossa, muissa hakuasiakirjoissa sekä niiden käännöksissä, Sanna Kaisa Spoof toteaa.

Uuden Tutkijan ansioluettelomallin avulla pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta niin, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina. Ansioluettelomallia ovat olleet laatimassa Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia.

Lisätietoja