Seminaari: TEKIJYYS TIETEESSÄ - AUTHORSHIP IN SCIENCE 25.11.2015

21.10.2015

Seminaari: TEKIJYYS TIETEESSÄ - AUTHORSHIP IN SCIENCE 25.11.2015

suomi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan syysseminaari

Tekijyys tieteessä: Tieteellisten julkaisujen tekijyys kansainvälisenä tutkimuseettisenä haasteena

25.11.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Videotallenne seminaarista on katsottavissa kuukauden ajan.

Kenellä on oikeus saada nimensä tieteellisen artikkelin tekijäksi? Tarvitaanko tekijyyden määrittelyyn yhteisiä pelisääntöjä? Suomessa tekijyyden manipulointi määritellään hyvän tieteellisen käytännön loukkaukseksi, silti tekijyyskynnys vaihtelee tieteenaloittain. Tilaisuudessa keskustellaan myös siitä, mitä seurauksia tieteellisten julkaisujen määrän mittaamisesta on tiedeyhteisölle. Entä paisuttelevatko tutkijat ansioluetteloitaan?

Tilaisuuden pääpuhuja on lääketieteen tohtori Sabine Kleinert, joka työskentelee arvostetussa lääketieteellisessä aikakauslehdessä The Lancetissa. Puheenvuorossaan Kleinert avaa tekijyyden ongelmakohtia kansainvälisten tiedelehtien näkökulmasta.

Aamupäivän esitykset englanniksi ja iltapäivän suomeksi.

Seminaari on maksuton. Who has the right to be listed as author in a scientific article? Is it necessary to lay down a set of rules to define authorship? In Finland, manipulating authorship is considered a violation of the responsible conduct of research. Still, the criterion for what qualifies as contribution varies in different fields. Also, how has measuring the number of scientific publications affected the scientific community? Do researchers embellish their CVs?

The keynote speaker is Dr Sabine Kleinert, who works as Senior Executive Editor of the prestigious medical journal The Lancet. In her presentation, Dr Kleinert will approach the questions surrounding authorship from the viewpoint of international science journals.

The seminar will be streamed live on this site. All video material will be available for one month after the seminar.

OHJELMA / PROGRAMME

Aika / Date: 25.11.2015 Paikka / Venue: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Ilmoittautuminen / Registration: http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/545766/lang/fi

9.30 - 10.00 Coffee

10.00 - 12.00 Authorship and research integrity

Does it matter who the author is? Chair, Dr Krista Varantola, Finnish Advisory Board on Research Integrity (TENK) >>Video Authorship: reward and responsibilities Chief Executive Editor, Dr Sabine Kleinert, The Lancet >>Video Discussion Who is the author? More questions than answers Dr Pekka Louhiala, University of Helsinki; TENK >>Video Discussion

12.00 – 13.00 Lounastarjoilu / Lunch

13.00 – 14.15 Eri tieteenalojen näkökulmia tekijyyteen

Professori, biofysiikka, Ilpo Vattulainen, Tampereen teknillinen yliopisto Professori (ma.), suomen kieli, Anne Mäntynen, Jyväskylän yliopisto, Suomen tiedekustantajien liitto (pj) Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Suunnittelija Janne Pölönen, Julkaisufoorumi Keskustelu

14.15 - 14.30 tauko

14.30 - 15.15 Tekijyys, tutkimusetiikka ja tutkimusvilpin ennaltaehkäisy

Rahoittajaorganisaatio ja tutkimusetiikka Johtaja Pentti Pulkkinen, Suomen Akatemia Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, TENK Keskustelu

15.15 - 15.30 Tarvitaanko tieteenalakohtaisia, kansallisia pelisääntöjä tekijyyden määrittelemiseksi?

Loppukeskustelu puheenjohtajana Krista Varantola, TENK (pj) Lisätietoja: Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, puh. 050 594 1909.