Keskustelutilaisuus HTK-ohjeeseen sitoutuneille organisaatioille 17.1.2017

15.12.2016

Keskustelutilaisuus HTK-ohjeeseen sitoutuneille organisaatioille 17.1.2017

suomi

Opetus-ja kulttuuriministeriö pyysi keväällä 2016 tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta TENKiltä selvitystä siitä, miten tutkimuseettisiä käytäntöjä voitaisiin kehittää suomalaisissa tutkimusyhteisöissä. Tehdyssä selvityksessä, joka luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle kesäkuussa 2016, esitettiin neuvontajärjestelmän luomista tutkimusorganisaatioihin nimeämällä niihin tutkimusetiikan tukihenkilöitä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee TENKin esitystä, ja neuvontajärjestelmän käynnistämistä pohdittiin ministeriön, Suomen yliopistot UNIFI ry:n, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen, Tutkimuslaitosten johtajien neuvoston ja TENKin edustajien kesken lokakuussa 2016.

Tutkimuksen laadunvarmistuksessa ja tutkimusvilpin ennaltaehkäisyssä tutkimusetiikkaan liittyvä koulutus, tiedotus ja neuvonta ovat tehokkaita keinoja. Suomessa tutkimusvilppi on edelleen harvinaista, vaikka vilppiepäilyt ovatkin viime vuosina lisääntyneet. Ongelmaksi on muodostunut erityisesti se, että tutkijat eivät aina tiedä, kenen puoleen työyhteisöissään he voisivat luottamuksellisesti kääntyä tutkimuseettisten ongelmien ilmetessä. Tukihenkilöjärjestelmän toivotaan tuovan apua tähän tilanteeseen Tukihenkilön päätehtävinä olisi antaa tutkijoille luottamuksellista neuvontaa siitä, miten edetä tutkimuseettisten ongelmien selvittämiseksi TENKin ohjeiden mukaisesti, ja myös edistää aktiivisesti hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) yhteisössään. TENK kutsuu HTK-ohjeeseen sitoutuneiden organisaatioiden edustajat keskustelemaan tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmästä sekä HTK-prosessiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä tiistaina 17.1.2017 kello 12 – 15. Tilaisuus järjestetään Tieteiden talolla osoitteessa Kirkkokatu 6, Helsinki. Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 12.1.2017 osoitteessa: http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/324125/