Tiedotteet

16.03.2020

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) toiminta jatkuu myös epidemian aikana. Pyrimme vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin mahdollisimman pian. Jotta viestisi ei jäisi sairastuneen työntekijän postilaatikkoon, suosittelemme käyttämään ensisijaisesti yleisosoitetta tenk(at)tenk.fi TENKin...

16.09.2019

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedote 16.9.2019 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on uudistanut ja ajanmukaistanut kansallisen ohjeistuksensa ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista. Uudistus on tehty tiedeyhteisöä...

31.05.2019

A Practical Model of the Self-Regulation of Academic Integrity: A Chinese-English Edition of the Code of Conduct for Research Integrity in Finland introduces the Finnish framework of research integrity for Chinese readers. It is intended specifically for the benefit of Chinese students and...

15.05.2019

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintasuunnitelma alkaneelle kolmivuotiskaudelle on julkaistu. Toimintakauden 2019–2021 tavoitteisiin päästäkseen TENKin tärkeimmät tehtävät perustoimintojen lisäksi ovat seuraavat:   Julkaistaan ja tehdään entistä laajemmin tunnetuksi vuonna 2019 uudistettua...

07.05.2019

Tiedote 7.5.2019 Suomessa ei juuri esiinny tiedevilppiä – tutkijat työskentelevät vastuullisesti ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen Tutkimusetiikan barometri osoittaa, että Suomessa työskentelevät tutkijat tekevät työtään hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Vaikka kilpailu esimerkiksi...

07.03.2019

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut lomakemallin hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten. TENK vastaa näin yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esittämään tarpeeseen, että tiedevilpistä ilmoittamista...

14.02.2019

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedote 14.2.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kaudelle 1.2.2019 - 31.1.2022. TENKin uutena puheenjohtajana aloittaa professori, dekaani Riitta Keiski Oulun yliopistosta. Varapuheenjohtajana toimii professori...

17.01.2019

Suomen korkeakoulu- ja tutkimuskenttää kiertää parhaillaan ensimmäinen kansallinen tutkimusetiikan barometrikysely. Kyselyn tarkoituksena on selvittää hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia, tutkimuseettisten ohjeiden kattavuutta ja tunnettuutta sekä arvoja ja periaatteita suomalaisessa...

15.01.2019

Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN KOORDINAATTORIA Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka edistää tutkimusetiikkaa sekä ennaltaehkäisee ja valvoo tutkimusvilppiä kaikilla tieteenaloilla. Suomen yliopistot ja...

11.10.2018

Tiedote 11.10.2018 Eurooppalaisten tutkimusetiikan kansallisten toimijoiden yhteistyöverkosto ENRIO on valinnut puheenjohtajakseen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) pääsihteeri Sanna Kaisa Spoofin kaudelle 2018–2021. Valinta tehtiin 5.10.2018 ENRIOn vuosikokouksessa Tukholmassa. Dosentti...

28.05.2018

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) toimintakertomus vuodelta 2017 on valmistunut. Toimintakertomus sisältää tilastotietoa TENKille ilmoitetuista hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista tutkimusorganisaatioissa sekä lyhennelmät TENKin antamista lausunnoista. Lataa toimintakertomus 2017 (pdf...

25.05.2018

Ihmisiin kohdistuva tutkimus edellyttää lähes poikkeuksetta tutkittavien henkilötietojen käsittelyä. Teknologinen kehitys, kansainvälistyminen ja erot EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välillä toivat tarpeita uudistaa henkilötietojen suojaa koskevaa sääntelyä. Euroopan unionin uutta yleistä...

13.03.2018

EU:n tietosuoja-asetus ja vastuullisen tieteenteon haasteet puhututtavat Etiikan päivässä 2018. Lisäksi seminaarissa julkistetaan uusi tutkijalähtöinen verkkosivusto Vastuullinen tiede – tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa. Etiikan päivä on vuosittainen tieteen eettisiä kysymyksiä...

24.01.2018

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima Suositus tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi on julkaistu ja luovutettu opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 24.1.2018. Suositusten laatimisen taustalla on halu ehkäistä tekijyydestä syntyviä kiistoja, jotka ovat nousussa niin Suomessa kuin...

10.05.2017

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) sihteeristöön on valittu asiantuntijaksi TaT, FM Iina Kohonen. Aiemmin hän on toiminut projektipäällikkönä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja TENKin yhteisessä Vastuulliseen tiedeviestintä ja tekijyys -hankkeessa, tohtoriohjelman suunnittelijana Aalto...

28.02.2017

Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee ASIANTUNTIJAA Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka edistää tutkimusetiikkaa sekä ennaltaehkäisee ja valvoo tutkimusvilppiä kaikilla tieteenaloilla. Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä muut...

17.06.2016

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistämisestä. Taustalla oli keväällä julkisuudessa esiintynyt tiedevilppiuutisointi. Selvitys luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-...

13.06.2016

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ovat laatineet yliopistoille suosituksen Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Suositus löytyy TENKin verkkosivuilta osoitteessa www.tenk.fi. Suosituksessa huomioidaan paitsi väittelijän myös...

20.05.2016

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan nykyisen kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma on julkaistu. TENKin merkittävimmät tehtävät ja toiminnan painopisteet kaudella 2016 - 2018: hyvän tieteellisen käytännön edistäminen yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa HTK-...

22.02.2016

Tiedon jakaminen luo vaikuttavuutta Uusi hanke vastuullisesta tiedeviestinnästä ja tekijyydestä tieteessä Tieteen tekemisen ja julkaisemisen toimintakulttuuri on muuttunut. Digitalisaation tuomat muutokset sekä kannustus tutkimuksen avoimuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ovat saaneet...

18.02.2016

Tutkimuseettinen neuvottelukunta valvoo mutta ei tutki Viime päivien tutkimusvilppikirjoittelussa on käsitettä vilppi käytetty varsin reippaasti. On pohdittu myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) roolia ja valtuuksia vilpin torjunnassa ja tutkimuksen laadun varmistamisessa. On syytä...

13.01.2016

Etiikan päivän 2016 aiheena "Kuka omistaa tutkimusaineistot?" Seuraava Etiikan päivä järjestetään keskiviikkona 9.3.2016 Tieteiden talolla Helsingissä. Ohjelma osoitteessa: www.etiikanpaiva.fi/2016 Etiikan päivän järjestävät: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Biotekniikan neuvottelukunta (...

11.01.2016

Opetus-ja kulttuuriministeriö on asettanut tutkimuseettisen neuvottelukunnan 31.1.2019 päättyväksi kolmivuotiskaudeksi. Neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja: Kansleri emerita Krista Varantola, Tampereen yliopisto Varapuheenjohtaja: Yliopistonlehtori Pekka Louhiala, Helsingin...

12.05.2015

Nuorisotutkimusseuran yhteyteen on perustettu nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Monitieteinen asiantuntijaelin edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä, edistämällä tutkijankoulutusta ja...

06.05.2015

Mitä tutkimusprojektissa tulisi sopia aineistoista tutkimuksen alkaessa? Miten tutkittavia tulisi informoida? Miten aineisto kuvaillaan? Näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin löydät vastaukset tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta. Aiemmin Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjan...

12.03.2015

Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tärkeää Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa laadukasta tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä yhteiskunnassa, totesi akateemikko Risto Nieminen avatessaan Etiikan päivän 2015. Akateemikko Nieminen korostaa tutkimuksen vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa....

18.05.2014

Tiedetoimittaja Teija Riikolan kirjoittama artikkeli "Tieteen eettiset kysymykset koskevat kaikkia - Etiikan päivä 2014" on nyt luettavissa verkossa. Lisää Etiikan päivästä osoitteessa www.etiikanpaiva.fi

15.04.2014

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2013 on julkaistu. Toimintakertomus sisältää anonymisoidut kuvaukset kaikista TENKin tietoon tulleista hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista sekä TENKin saamista lausuntopyynnöistä ja antamista lausunnoista vuonna 2013....

18.03.2014

Luottamus tieteeseen ja sen tuloksiin on yhteiskunnan ydinasia Hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta vastaavat yksittäisen tutkija, tutkimusryhmät ja -yhteisöt sekä tutkimuslaitokset. Tieteen rahoittajat ja tiedepoliittiset toimijat edistävät hyvää tieteellistä käytäntöä huolehtimalla...

07.03.2014

Euroopan tutkimusetiikkatoimistojen verkosto ENRIO (European Network of Research Integrity Offices) on avannut omat verkkosivunsa: www.enrio.eu. ENRION sivuilta löytyy mm. kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuseettisiä ohjeistoja, Tutkimusetiikan alan artikkeleita sekä hyvän tieteellisen käytännön...

24.10.2013

ALLEA kannanotto: tutkijoille on tarjottava ajantasaista tutkimusetiikan koulutusta Eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatio ALLEA (All European Academies) painottaa 2. lokakuuta 2013 julkaisemassaan kannanotossa, että yliopistojen ja tutkimuslaitosten on tarjottava tutkijoilleen...

07.12.2012

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä on käynnistymässä Suomessa: enemmistö korkeakouluista on jo sitoutunut. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) antoi vuoden 2010 alussa ohjeistuksen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä...

07.12.2012

Opetusministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta on kuultuaan laajasti tiedeyhteisöä laatinut vuoden 2009 aikana ehdotuksen ihmistieteisiin luettavien alojen eettistä ennakkoarviointia varten. Opetusministeriö on hyväksynyt ehdotetun järjestelmän, jonka periaate on sama kuin...