TENKin jäsenestä Vuoden professori 2011

07.12.2012

TENKin jäsenestä Vuoden professori 2011

suomi

Professoriliitto on valinnut tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsenen Riitta Keiskin vuoden professoriksi. Keiski toimii aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professorina Oulun yliopistossa.

Valinnassa Professoriliiton hallitus arvosti professori Keiskin ansioita tutkijana, tutkijakoulutuksen kehittäjänä sekä tutkimusetiikkaan ja tasa-arvoon liittyvien kysymysten korostajana.

Tutkimustoiminnassaan Riitta Keiski on keskittynyt kestävään kehitykseen sekä vihreään kemiaan ja tekniikkaan liittyviin globaalisti tärkeisiin tutkimusaiheisiin. Professoriliitto julkisti Vuoden Professorin valinnan Tieteen päivillä perjantaina 14.1.2011. Palkintosumma on 15 000 euroa.

Riitta Keiski, 54, väitteli tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistossa vuonna 1991. Vuonna 2001 hänet nimitettiin aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professorin virkaan.