Uusi HTK-ohje on lähetetty lausuntokierrokselle

07.12.2012

Uusi HTK-ohje on lähetetty lausuntokierrokselle

suomi

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on lähettänyt uudistetun Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen -ohjeen (HTK-ohjeen) luonnoksen lausuntokierrokselle yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin sekä tutkimuslaitoksiin. Nykyinen ohje on vuodelta 2002. Lausunnot pyydetään juhannukseen mennessä.

Lausuntokierroksella olevassa luonnoksessa HTK-ohjeen rakenne ja perusta ovat pysyneet muuttumattomina. Muutoksena voimassa olevaan uudessa ohjeessa otetaan korostuneemmin huomioon yksittäisen tutkijan eri roolit ja mahdolliset esteellisyydet, tutkimusryhmien ja yhteisprojektien haasteet, työnantajatahon oikeudet ja velvollisuudet sekä tiedeyhteisön kansainvälistyminen. Luonnoksessa on kiinnitetty huomiota myös uusiin, niin sanotun harmaan alueen vastuuttomiin käytäntöihin. Myös HTK-loukkausten tutkintaprosessia on täsmennetty.

Uudistuksesta vastanneeseen neuvottelukunnan HTK-työryhmään kuuluvat neuvottelukunnan puheenjohtaja kansleri Krista Varantola, professori Markku Helin, professori Veikko Launis ja pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof. Työryhmän sihteerinä toimi VTM Sanna Jäppinen. Uusi Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen -ohje julkaistaan loppuvuonna 2012.

Lisätietoja

  • pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, sanna-kaisa.spoof(at)tsv.fi