TENK pyytää organisaatioita sitoutumaan uuteen HTK 2012 -ohjeeseen

18.01.2013

TENK pyytää organisaatioita sitoutumaan uuteen HTK 2012 -ohjeeseen

suomi

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on uudistanut yhdessä tiedeyhteisön kanssa kansallisen ohjeistuksen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä (HTK-ohje). HTK-ohjeen tarkoituksena on yhtäältä edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja toisaalta tunnistaa ja ennaltaehkäistä tutkimusvilppi kaikilla tieteenaloilla. Lisäksi ohjeessa kuvataan yksityiskohtaisesti tutkintaprosessi, jota yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa on noudatettava HTK-loukkausepäilyjen yhteydessä. Ohje myös velvoittaa tutkimusorganisaatioita viivyttelemättä ilmoittamaan TENKille kaikista tietoonsa tulleista hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyistä.

Uudistetusta HTK-ohjeesta pyydettiin lausunnot kaikilta korkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta ja muilta HTK-ohjeen allekirjoittaneilta tahoilta sekä sidosryhmiltä. HTK 2012 -ohje julkistettiin Etiikan päivässä 14.11.2012. Uusi ohje astuu voimaan 1.3.2013 niissä tutkimusorganisaatioissa, jotka ovat sen siihen mennessä allekirjoittaneet.

TENK pyytää, että tutkimusorganisaatiot sitoutuvat noudattamaan HTK 2012 -ohjetta allekirjoittamalla sitoutumislomakkeen ja lähettämällä sen TENKille 15.2.2013 mennessä osoitteeseen: Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki. Allekirjoitetun lomakkeen voi palauttaa myös sähköisesti osoitteeseen tenk@tsv.fi.

Siirryttäessä aiemmasta HTK 2002 -ohjeesta uuteen HTK 2012 -ohjeeseen siirtymäsäännökset ovat seuraavat:

1. HTK-menettelyyn, joka on alkanut tutkimusorganisaatiossa ennen kuin uuteen ohjeeseen on sitouduttu, sovelletaan aiempaa ohjetta.

2. HTK-menettelyyn, joka alkaa sen jälkeen, sovelletaan uutta ohjetta.

3. Kun arvioidaan, onko hyvän tieteellisen käytännön loukkaus tapahtunut, sovelletaan aiempaa ohjetta, jos epäily koskee tapahtumia, jotka ovat sattuneet ennen uuteen ohjeeseen sitoutumista; muutoin sovelletaan uutta ohjetta.

  • Lisätietoa HTK 2012 -ohjeesta ja ohje pdf-muodossa HTK-ohje 2012 -sivulla
  • Lisätietoa ohjeeseen sitoutumisesta ja sitoutumislomake Sitoutuneet organisaatiot -sivulla
  • Tarkempia ohjeita antaa TENKin pääsihteeri, Sanna Kaisa Spoof, 050 594 1909, sanna-kaisa.spoof(at)tsv.fi
  • Painettua HTK 2012 -ohjetta voi tilata maksutta TENKin toimistolta helmikuusta 2013 alkaen.