Muut ohjeet ja suositukset

Viimeksi päivitetty 20.4.2023

Tälle sivulle on koottu muiden kuin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita ja suosituksia. Kaikki linkit vievät ulkoisille sivustoille.

  Aineistonhallinnan ohjeita

  • Aineistonhallinnan käsikirja. Tietoarkiston julkaisema, 2015 uudistettu käsikirja on tarkoitettu avuksi tutkijoille aineistoasioissa tutkimuksen suunnittelusta sen päättymiseen saakka.
  • Antti Ketola, Raimo Lahti: Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja (Helsinki 2014)

  Ammattieettisiä ohjeistuksia

  Ammattikorkeakoulujen eettiset suositukset

  Kansainvälisiä ohjeistuksia ja koodistoja

  Tieteellisen kirjoittamisen ohjeita