Opetusmateriaalit

Opetusmateriaali

 

 

  • Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä (tekstitetty):

  • Ethical review in the human sciences in Finland (with captions):

 

Diasarjat

PowerPoint-esitykset:

TENKin opetusmateriaali on vapaasti käytettävissä. Lähde mainittava.

 

Päivitetty 27.6.2019