Opetusmateriaalit

Opetusmateriaali

 

Diasarjat

PowerPoint-esitykset:

TENKin opetusmateriaali on vapaasti käytettävissä. Lähde mainittava.

 

Päivitetty 27.6.2019