Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2017

28.05.2018

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2017

suomi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) toimintakertomus vuodelta 2017 on valmistunut. Toimintakertomus sisältää tilastotietoa TENKille ilmoitetuista hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista tutkimusorganisaatioissa sekä lyhennelmät TENKin antamista lausunnoista.

Lataa toimintakertomus 2017 (pdf)

Toimintakertomus julkaistaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

TENKin aiempien vuosien toimintakertomukset löytyvät täältä.