Förbundna organisationer

Forskningsetiska delegationen i samråd med det finländska vetenskapssamfundet reviderade under året 2012 de forskningsetiska anvisningarna om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den, dvs. GVP-anvisningarna. Anvisningarna träder i kraft den 1 mars 2013.

Förbundna organisationer:

Universitet (15/15)

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Svenska Handelshögskolan
 • Taideyliopisto
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Yrkeshögskolor (24/25)

 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia ammattikorkeakoulu (ent. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Forskningsinstitut (28)

 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Eläketurvakeskus
 • Geologian tutkimuskeskus GTK
 • Ikäinstituutti
 • Ilmatieteen laitos
 • Kansallisarkisto
 • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto
 • Kirkon tutkimuskeskus
 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS
 • Kuluttajatutkimuskeskus
 • LIKES-tutkimuskeskus
 • Luonnonvarakeskus LUKE
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Maanmittauslaitos
 • Museovirasto
 • Pellervon taloustutkimus PTT
 • Ruokavirasto (ent. Evira)
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Säteilyturvakeskus STUK
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tieteellinen tutkimus Orton, Orton Oy
 • Työterveyslaitos TTL
 • UKK-instituutti
 • Ulkopoliittinen instituutti UPI
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Väestöliiton väestöntutkimuslaitos

Övriga (20)

 • Demos Research Institute
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Finlands akademi
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
 • Lapsuudentutkimuksen seura ry
 • MDI Public Oy
 • Pelastusopisto
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry
 • Suomen Estetiikan Seura ry
 • Suomen Lähi-Idän instituutin säätiö
 • Suomen pelastusalan keskusjärjestö ry
 • Statsrådets kansli
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Teknillisten tieteiden akatemia TTA
 • Ungdomsforskningssällskapet rf
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
 • Vetenskapliga samfundens delegation

 

Päivitetty 16.3.2020