Uutiset

13.03.2020

Keskiviikkona 18.3.2020 järjestettäväksi aiottu Etiikan päivä -seminaari klo 12 – 16 on päätetty perua hallituksen antaman suosituksen perusteella. Myös aamupäivän biopankkityöpaja on peruttu. Pyrimme etsimään seminaarille uuden ajankohdan ja tiedotamme siitä myöhemmin. HUOM. Etiikan päivän...

19.11.2019

In order to provide more assistance for the international research community in Finland, the Finnish National Board on Research Integrity TENK has released three international editions of the guidelines on responsible conduct of research. The guidelines are now available as the dual-language...

28.06.2019

Hongkongissa 2. - 5.6.2019 järjestetty tutkimusetiikan maailmankonferenssi (6th World Conference on Research Integrity) kokosi yhteen eri tieteenalojen toimijoita ympäri maailmaa keskustelemaan tutkimusetiikan ajankohtaisista aiheista. Tämän kuudennen maailmankonferenssin teemaksi oli nostettu...

24.09.2018

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on tuottanut yhteistyössä Vastuullinen tiede -hankkeen kanssa lyhyen videon hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjen käsittelemisestä Suomessa. Video on tarkoitettu koko suomalaisen tiedeyhteisön käyttöön ja se on saatavilla sekä suomeksi että...

20.04.2018

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset ohjeet ja opiskelijan muistilista on julkaistu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen sivuilla. Ohjeet ja muistilista ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suositusten valmistelussa on hyödynnetty TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö (...

15.03.2018

Vastuullisuutta tutkimuksen elinkaaren ajan Luotettavasti toteutettu tutkimus ja laadukas monimuotoinen tieteellinen julkaiseminen ja tiedeviestintä rakentavat avoimen tieteen kulttuuria sekä luottamusta tieteeseen ja tutkimukseen. Vastuullinen tutkimus on käsite, johon kuuluu uuden tiedon...

23.02.2018

Vuoden 2017 alussa käynnistettiin TENKin aloitteesta tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmä. Yli 60 tutkimusorganisaatiota Suomessa on nimennyt yhteensä yli 120 tutkimusetiikan tukihenkilöä. Järjestelmän lähtökohtana on ollut tarve vahvistaa kansainvälistyvän tutkijakunnan tietoisuutta...

13.02.2018

Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta hakevat KOORDINAATTORIA määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2019 asti. Aloitus sopimuksen mukaan. Haemme korkeakoulukentän sekä tutkimus- ja tiedemaailman hyvin tuntevaa asiantuntijaa koordinoimaan "Vastuullinen tiede -...

16.01.2018

LARI, the Luxembourg Agency for Research Integrity, is recruiting for a Secretary General to lead the organisation. The Luxembourg Agency for Research Integrity (LARI) is a newly created joint venture between the Luxembourg National Research Fund (FNR), the University of Luxembourg (uni.lu), the...

10.01.2018

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta hakee tutkimusetiikan ja avoimen tieteen yliopistonlehtoria. Tehtävän ala on tutkimusetiikka ja avoin tiede. Tehtävä on opetuspainotteinen. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan. Lisätietoja yliopiston sivuilta.    

21.11.2017

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFIn yhteistyössä laatimat suositukset Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin on käännetty englanniksi. TENK toivoo suositusten englanninkielisen laitoksen palvelevan kansainvälistyvien tutkijakoulujen...

10.11.2017

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on vuodesta 2015 toiminut Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta huolehtii ei-lääketieteellisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä sekä edistää toiminnallaan alan tutkimuksen eettisyyttä....

08.11.2017

Suomen ensimmäinen tutkimusetiikan yliopistonlehtorin tehtävä on haettavana Tampereella. Tehtävä on Tampereen yliopiston (TaY) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) yhteinen ja vastaa molempien korkeakoulujen tohtorikoulutuksen tutkimusetiikan opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. ...

21.06.2017

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2016 on julkaistu. Vuoden aikana aloitettiin suurten muutosten valmistelu, mm. tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmän käynnistäminen sekä uuden Vastuullinen tiede -sivuston rakentaminen (sivusto avataan keväällä 2018). Tiedevilppitilanne Suomessa...

17.05.2017

Euroopan kansallisten tutkimuseettisten toimistojen verkoston ENRIOn uudet verkkosivut on avattu osoitteessa www.enrio.eu. Sivustolta löytyy laajasti tietoa yhteensä 23 Euroopan maan tutkimuseettisistä ohjeistoista ja käytänteistä. Suomi ja TENK on ollut mukana ENRIOn työskentelyssä sen...

07.04.2017

  Tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEA (All European Academies) on julkaissut uudistetun version tutkimuseettisestä toimintaohjeesta The European Code of Conduct for Research Integrity – Revisited edition.  Ohjeistus on tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla tutkimusaloilla niin julkisesti kuin...

26.05.2015

Helsingin yliopisto on julkaissut videon “Research Integrity – Experiences from the LERU Doctoral Summer School 2014” YouTube -kanavallaan. Katso video: https://youtu.be/ggSrCCaDJ7M League of European Research Universities (LERU) on Euroopan tutkimusyliopistojen liitto, johon kuuluu...

25.05.2015

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2014 on julkaistu. Toimintakertomus julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. TENKin toimintakertomukset ovat ladattavissa pdf-muodossa täältä.

10.03.2015

NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen elin, joka rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja toimii pohjoismaisen tiedepolitiikan neuvonantajana ja aloitteentekijänä. NordForsk järjesti keväällä 2014 asiantuntijaseminaarin, johon myös TENKin pääsihteeri osallistui. Raportti...

30.09.2014

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on julkaissut tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjan. Käsikirja sisältää ohjeita sähköisen tutkimusaineiston hallintaan sen elinkaaren eri vaiheissa. Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän...

08.11.2013

Saksan uudistettu hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus "Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" (Deutsche Forschungsmeinshaften 1998/2013) luettavissa verkossa osoitteessa: www.dfg.de/gwp

26.08.2013

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuoden toiminta ja käsitellyt tapaukset sekä lausuntokannanotot löytyvät toimintakertomuksista. Uusin, vuoden 2012 toimintakertomus. Kaikki toimintakertomukset.

25.01.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut uuden tutkimuseettisen neuvottelukunnan ajalle 1.2.2013–31.1.2016. Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa kansleri Krista Varantola Tampereen yliopistosta.

18.01.2013

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on uudistanut yhdessä tiedeyhteisön kanssa kansallisen ohjeistuksen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä (HTK-ohje). HTK-ohjeen tarkoituksena on yhtäältä edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja toisaalta tunnistaa ja...

07.12.2012

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunnnan Supporting Solid Science -juhlaseminaarissa 11. syyskuuta 2012 pureuduttiin vastuulliseen tutkimustoimintaan ja tiedeviestintään. -Varsinaiseen vilppiin tai muuhun vakavaan hyvän tieteellisen käytännön loukkaukseen...

07.12.2012

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), opetus- ja kulttuuriministeriö sekä tiedeyhteisö ovat todenneet, että yhtenäinen ohjeistus tutkimusorganisaatioissa ja korkeakouluissa käytettävästä ansioluettelomallista on tarpeen. Uuden mallin on laatinut tutkimuseettisen neuvottelukunnan asettama...

07.12.2012

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on lähettänyt uudistetun Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen -ohjeen (HTK-ohjeen) luonnoksen lausuntokierrokselle yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin sekä tutkimuslaitoksiin. Nykyinen ohje on vuodelta 2002. Lausunnot pyydetään juhannukseen...

07.12.2012

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsenet juhlakokouksessa Säätytalolla. Eturivissä neuvottelukunnan puheenjohtaja Krista Varantola ja pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof. Toisessa rivissä Arja Kallio, varapuheenjohtaja Veikko Launis, Pirkko Walden ja Irma Mikkonen. Takarivissä Jussi Simpura, Riitta...

07.12.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt FT, dosentti Sanna Kaisa Spoofin tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeriksi 1.1.2012 alkaen. Spoof on hoitanut tehtävää syyskuusta 2010 lähtien. Aikaisemmin Sanan Kaisa Spoof on työskennellyt eri yliopistojen hallinto- ja opetustehtävissä, muun...

07.12.2012

Ensimmäinen Etiikan päivä 16.11.2011 keräsi Tieteiden talolle 135 eri alojen asiantuntijaa kuulemaan ja keskustelemaan tieteellisen tiedon käytöstä luotettavuuden, uskottavuuden, hyvien käytäntöjen sekä yhteiskunnallisen käytön näkökulmista. Seminaarin järjestivät Tutkimuseettinen neuvottelukunta,...

07.12.2012

Professoriliitto on valinnut tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsenen Riitta Keiskin vuoden professoriksi. Keiski toimii aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professorina Oulun yliopistossa. Valinnassa Professoriliiton hallitus arvosti professori Keiskin ansioita tutkijana, tutkijakoulutuksen...