Övriga anvisningar och rekommendationer

Etiska riktlinjer för yrkeshögskolor

Anvisningar för akademiskt skrivande

Internationella anvisningar och rekommendationer:

 

Nationella aktörer inom forskningsetik:

Internationella aktörer:

Päivitetty 22.1.2020