Övriga anvisningar och rekommendationer

Nationella aktörer inom forskningsetik:

Internationella aktörer:

Internationella anvisningar och rekommendationer:

Anvisningar för akademiskt skrivande

Etiska riktlinjer för yrkeshögskolor

 

Päivitetty 5.7.2019