Etiikkaa ihmistieteille julkistamisseminaari

20.11.2012

Etiikkaa ihmistieteille julkistamisseminaari

suomi

Humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta koskevia eettisiä kysymyksiä on pohdittu vähän, vaikka niiden merkitys on viime vuosina kasvanut. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan perustama HYMY-työryhmä on toimittanut teoksen Etiikkaa ihmistieteille, joka tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia näiden tieteenalojen etiikan ja hyvien tieteellisten käytäntöjen vahvistamiseksi. Työryhmän jäsenet ovat Jaana Hallamaa, Salla Lötjönen, Veikko Launis ja Irma Sorvali. Teos julkistetaan 29.8.2006.

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Ohjelma ja esitykset ovat pdf-muodossa