Seminaari: Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin dilemmat

20.11.2012

Seminaari: Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin dilemmat

suomi

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin dilemmat -seminaari järjestetään 8.11.2006.

Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvan lääketieteellisen tutkimuksen edellytyksenä on saada ennen tutkimukseen ryhtymistä eettisen toimikunnan myönteinen lausunto. Toisaalta ihmisiin kohdistuvassa ei-lääketieteellisessä tutkimuksessa eettinen arviointi on varsin sattumanvaraista.

Seminaarin tarkoituksena on keskustella tutkimusetiikan säännöistä ja eettisten toimikuntien dilemmoista. Mihin nykyinen lainsäädäntömme perustuu, rajoittaako se liikaa tutkijoiden toimintaa vai onko se ehkä puutteellinen? Kuka päättää yhteisten sääntöjen tarpeellisuudesta ja laadinnasta? Kenelle olemme tilivelvollisia - yhteiskunta, tutkijat, nykyiset potilaat, tulevat potilaat, tutkimukseen osallistujat?

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Ohjelma ja esitykset ovat pdf-muodossa.