Seminaari: Humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimuseettiset kysymykset

21.11.2012

Seminaari: Humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimuseettiset kysymykset

suomi

Humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta koskevia eettisiä kysymyksiä käsittelevä tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisu Etiikkaa ihmistieteille ilmestyi elokuussa 2006. Kirja tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia näiden tieteenalojen etiikan ja hyvien tieteellisten käytäntöjen vahvistamiseksi. Seminaarissa pohditaan 22.3. 2007 edelleen ihmistieteitä koskevien tutkimuseettisten sääntöjen, ennakkoarvioinnin ja ohjeistamisen tarpeellisuutta, sekä kuvataan ongelmien käsittelyä käytännössä esittämällä erilaisia ratkaisumalleja.

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Ohjelma ja esitykset ovat pdf-muodossa.