Tutkijan ansioluettelomalli on lähetetty lausuntokierrokselle

07.12.2012

Tutkijan ansioluettelomalli on lähetetty lausuntokierrokselle

suomi

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), opetus- ja kulttuuriministeriö sekä tiedeyhteisö ovat todenneet, että yhtenäinen ohjeistus tutkimusorganisaatioissa ja korkeakouluissa käytettävästä ansioluettelomallista on tarpeen. Uuden mallin on laatinut tutkimuseettisen neuvottelukunnan asettama työryhmä, jossa olivat edustettuina TENKin lisäksi Suomen Akatemia, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen yliopistot UNIFI ry. Työryhmän puheenjohtajana toimi TENKin jäsen, professori Riitta Keiski Oulun yliopistosta.

Ansioluettelomallin tarkoituksena on sekä edistää hyvää tieteellistä käytäntöä että toimia tutkimusorganisaatioille ja rahoittajille laadittavien ansioluetteloiden yhtenäisenä runkona. TENK esittää, että tätä mallia suositeltaisiin ansioluettelopohjaksi kaikilla tieteenaloilla yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä muissa tutkimus- ja rahoitusorganisaatioissa hankerahoitusta tai tutkimustehtävää haettaessa. Myös muut tiedeyhteisön jäsenet, kuten opettajat ja asiantuntijat, voivat käyttää tätä mallia.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on hyväksynyt luonnoksen tutkijan ansioluettelomalliksi 13.6.2012. Tavoitteena on, että se voitaisiin ottaa laajasti käyttöön samanaikaisesti uudistetun HTK-ohjeen kanssa vuoden 2013 alussa.