TENKin ja TJNK:n juhlaseminaari Supporting Solid Science

07.12.2012

TENKin ja TJNK:n juhlaseminaari Supporting Solid Science

suomi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunnnan Supporting Solid Science -juhlaseminaarissa 11. syyskuuta 2012 pureuduttiin vastuulliseen tutkimustoimintaan ja tiedeviestintään.

-Varsinaiseen vilppiin tai muuhun vakavaan hyvän tieteellisen käytännön loukkaukseen syyllistyy arviolta prosentti tutkijayhteisön jäsenistä, totesi tutkimusetiikan grand old man, yhdysvaltalainen Nicholas Steneck seminaarissa.

Yhdysvaltain liittovaltiotasolla tutkimuseettisiä kysymyksiä käsittelevän viraston neuvonantajana toimiva historian emeritusprofessori Steneck on seurannut aihepiiriä 1980-luvulta lähtien, ja hänen mukaansa myös täysin puhtaita pulmusia on kohtalaisen vähän.

-Jopa puolet tutkijoista on todennäköisesti joskus toiminut tutkimuseettisesti arveluttavalla tavalla, käynyt niin sanotulla harmaalla alueella.

Brittiläisen Research Policy -julkaisun toimittajan, professori Ben Martinin mukaan erityisesti tieteellisen julkaisemiseen liittyvät eettiset rikkomukset ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina.

Martinin mukaan erityisen hälyttävää on se, että arveluttavin keinoin julkaisujensa määrää nostaneet tutkijat myös pärjäävät hyvin akateemisilla areenoilla. Hänen mukaansa keskeinen syy julkaisumäärien paisutteluun on nykyisin tiedemaailmassa vallalla oleva kilpailun kulttuuri.

-Jos tutkijayhteisö ei puutu asiaan nopeasti ja riittävän voimakkain keinon, ongelma tulee vain pahenemaan ja yleinen asenne muuttuu sallivammaksi arveluttavien käytäntöjen suhteen, Martin totesi.