Kontakt

Senast uppdaterad 13.6.2024

Officiel e-post:
tenk(at)tenk.fi

Adress:
Forskningsetiska delegationen
Kyrkogatan 6
FIN-00170 Helsingfors

OBS. På grund av det stora antalet av begäran om utlåtande, TENK:s handläggningstider kan tills vidare vara längre än fem månader.

Ordförare

Professor
Riitta Keiski
Oulun yliopisto

Generalsekreterare

Sanna-Kaisa Spoof

Tel. 050 594 1909
E-post: sanna-kaisa.spoof(at)tenk.fi

Sakkunnig

Iina Kohonen

Tel. 040 549 2262
E-post: iina.kohonen(at)tenk.fi

Specialist

Eero Kaila

Tel. 044 7513961
E-post: eero.kaila(at)tenk.fi

Specialist

Veera Launis

Tel.
044 4932 609

E-post: veera.launis(at)tenk.fi

Koordinator

Kalle Videnoja

Tel. 044 775 0796
E-post: kalle.videnoja(at)tenk.fi

Koordinator

Anni Sairio

Tel. 044 7376 381
E-post: anni.sairio(at)tsv.fi

Byråsekreterare

Kaisu Reiss

Tel. 044 774 9786
E-post: kaisu.reiss(at)tsv.fi