Kontakt

Senast uppdaterad 23.8.2023

Officiel e-post:
tenk(at)tenk.fi

Adress:
Forskningsetiska delegationen
Kyrkogatan 6
FIN-00170 Helsingfors

Ordförare

Professor
Riitta Keiski
Oulun yliopisto

Generalsekreterare

Sanna-Kaisa Spoof

Tel. (09) 228 69 234, 050 594 1909
E-post: sanna-kaisa.spoof(at)tenk.fi

Sakkunnig

Iina Kohonen

Tel. 040 549 2262
E-post: iina.kohonen(at)tenk.fi

Specialist

Eero Kaila

Tel. 044 7513961
E-post: eero.kaila(at)tenk.fi

Koordinator

Kalle Videnoja

Tel. 044 775 0796
E-post: kalle.videnoja(at)tenk.fi

Koordinator

Anni Sairio

Tel. 044 7376 381
E-post: anni.sairio(at)tsv.fi

Planerare

Terhi Tarkiainen (tjänstledig tills 31.3.2024)
E-post: terhi.tarkiainen(at)tsv.fi

Planerare

Meri Vainiomäki
Tel. 050 4052 420
E-post: meri.vainiomaki(at)tsv.fi

Byråsekreterare

Kaisu Reiss

Tel. 044 774 9786
E-post: kaisu.reiss(at)tsv.fi