Kontakt

Senast uppdaterad 2.8.2022

Officiel e-post:
tenk(at)tenk.fi

OBS. Forskningsetiska delegationens kontor är stängt i juli. Vi svarar på meddelandena nästa gång i augusti.

Adress:
Forskningsetiska delegationen
Snellmansgatan 13
FIN-00170 Helsingfors

Ordförare

Professor, dekanus 
Riitta Keiski
Oulun yliopisto

Generalsekreterare

Sanna-Kaisa Spoof

Tel. (09) 228 69 234, 050 594 1909
E-post: sanna-kaisa.spoof(at)tenk.fi

Sakkunnig

Iina Kohonen

Tel. 040 549 2262
E-post: iina.kohonen(at)tenk.fi

Specialist

Minna Aittasalo

Tel. +358 44 4932593
E-post: minna.aittasalo(at)tenk.fi

Specialist

Eero Kaila

Tel. 044 7513961
E-post: eero.kaila(at)tenk.fi

Specialist

Veera Launis

Tel. 0444932609
E-post: veera.launis(at)tenk.fi

Koordinator

Kalle Videnoja

Tel. 044 775 0796
E-post: kalle.videnoja(at)tenk.fi

Koordinator

Anni Sairio

Tel. 044 7376 381
E-post: anni.sairio(at)tsv.fi

Planerare

Meri Vainiomäki

Tel. 044 346 9990
E-post: meri.vainiomaki(at)tsv.fi

Byråsekreterare

Kaisu Reiss

Tel. 044 774 9786
E-post: kaisu.reiss(at)tsv.fi

Planerare (tjänstledig till 31.8.2022)
Terhi Tarkiainen

Tel. (09) 228 69 235, 044 346 9990
E-post: terhi.tarkiainen(at)tsv.fi