Content markup

Forskningsetiska delegationen, som utses av Undervisnings- och kulturministeriet god vetenskaplig praxis, förebygger oredligher i forskningen och främjar den forskningsetiska debatten och informationen i Finland.

Sign up for the ENRIO2021 Congress!

The ENRIO 2021 Congress on Research Integrity Practice opens a new platform for mutual learning and exchange between research integrity experts and practitioners in Europe. The event takes place online on 27-29 September 2021.

TENKs videor nu på nya språk

Videor för pedagogiskt bruk har översatts till två nya språk. Videorna finns nu tillgängliga på finska, svenska, engelska, franska och ryska.

Nyheter
Centrala dokument

God vetenskaplig praxis (GVP)

Forskningsetiska delegationen i samråd med det finländska vetenskapssamfundet har publicerat de forskningsetiska anvisningarna om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den, dvs. GVP-anvisningarna.

Etikprövning inom humanvetenskaperna

Forskningsetiska delegationenens anvisningarna tillämpas all sådan vetenskaplig forskning som gäller människor eller där det används humanvetenskapliga forskningsmetoder.

Modell till meritförteckning för forskare

Forskningsetiska delegationen (TENK), Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf samt Finlands Akademi har upprättat en meritförteckningsmodell, som uppfyller kriterierna för god vetenskaplig praxis.