Anvisningar och material

Senast uppdaterad 13.5.2022

På denna sida finns Forskningsetiska delegationens anvisningar och publicationer i PDF-format. Textversioner av centrala publicationer har sina egna sidor.

Anvisningar

Forskningsfusk

Etikprövning inom humanforskning

Meritförtecking

Upphovsmannaskap

Forskningsetiska barometern

Internationella versioner av TENKs GVP anvisningar

Tidigare anvisningar​