TENK

Senast uppdaterad 11.10.2023

Forskningsetiska delegationen (TENK) är ett sakkunnigorgan som utses av Finlands undervisnings- och kulturministerium på förslag av det vetenskapliga samfundet.

TENK garanterar forskningens etik och kvalitet

  • genom att förebygga oredlighet i forskning inom alla vetenskapsområden
  • genom att utarbeta nationella anvisningar
  • genom att arrangera seminarier och främja utbildning
  • genom att koordinera etikprövning inom humanvetenskaperna
  • genom att nätverka och påverka nationellt och internationellt

TENK bevakar god vetenskaplig praxis

  • genom att följa och statistikföra avvikelser från god vetenskaplig praxis
  • genom att ge utlåtanden om utredningar angående misstankar om avvikelser från god vetenskaplig praxis
  • genom att erbjuda rådgivning i problemsituationer