TENK

Senast uppdaterad 22.4.2024

Forskningsetiska delegationen (TENK) är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som ministeriet utser på förslag av vetenskapssamfundet. Delegationen grundades år 1991 för att behandla etiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning och för att främja forskningsetiken.

Delegationen skall

 • stärka en verksamhetskultur som följer forskningsetiska principer
 • bedriva forskningsetisk upplysning och utbildning
 • utveckla processen för att utreda misstankar om oredlighet och försummelse
 • stärka nätverksbildning nationellt och internationellt
 • utveckla öppen kommunikation
 • dra nytta av god internationell praxis inom den finländska forskningsetiska kulturen

TENK garanterar forskningens etiska karaktär och kvalitet genom att

 • förebygga oredligheter inom alla vetenskapsområden
 • utarbeta nationella anvisningar
 • ordna seminarier och främja utbildning
 • koordinera den etiska förhandsbedömningen av humanvetenskaper
 • nätverka och påverka nationellt och internationellt

TENK övervakar god vetenskaplig praxis genom att

 • följa upp och statistikföra kränkningar av god vetenskaplig praxis
 • ge utlåtanden om en utredning av misstankar om kränkningar av god vetenskaplig praxis
 • erbjuda rådgivning i problemsituationer

Förordningen om forskningsetiska delegationen (1347/1991) finns i Statens författningsdatabank. Delegations byrå är placerad i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation.