Organisations committed to the RI/RCR guidelines

Last updated 30.4.2024

On this page is a list of organisations that have committed themselves to following TENK's guidelines The Finnish Code of Conduct for Research Integrity and Procedures for Handling Alleged Violations of Research Integrity in Finland 2023 (PDF) also known as the RI Guideline and Responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland. Guidelines of the Finnish Advisory Board on Research Integrity 2012 (PDF) also known as the RCR Guideline.

Organisations committed to the RI 2023 -guideline

Universities

 • Aalto University
 • Hanken School of Economics
 • National Defense University
 • Tampere University
 • University of the Arts Helsinki
 • University of Eastern Finland
 • University of Helsinki
 • University of Jyväskylä
 • University of Lapland
 • University of Oulu
 • University of Turku
 • University of Vaasa
 • Åbo Akademi

Universities of Applied Sciences

 • Arcada University of Applied Sciences
 • Centria University of Applied Sciences
 • Diakonia University of Applied Sciences
 • HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
 • Humak University of Applied Sciences
 • Häme University of Applied Sciences
 • JAMK University of Applied Sciences
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lapland University of Applied Sciences
 • Laurea University of Applied Sciences
 • Metropolia University of Applied Sciences
 • Oulu University of Applied Sciences
 • Police University College
 • Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf/Folkhälsans
 • Satakunta University of Applied Sciences
 • Savonia University of Applied Sciences
 • Seinäjoki University of Applied Sciences
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences
 • Tampere University of Applied Sciences
 • Turku University of Applied Sciences
 • Vaasa University of Applied Sciences

Research institutes and other organisations

 • Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
 • Business Finland
 • Demos Research Institute Oy
 • Eläketurvakeskus
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • FCG Finnish Consulting Group Oy
 • Fimea
 • Geologian tutkimuskeskus
 • HUS-yhtymä
 • Ikäinstituutin säätiö
 • Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr (Itla)
 • Kalevi Sorsa -säätiö
 • Kansanvalistusseura
 • KELA
 • Koneen Säätiö
 • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Maanmittauslaitos
 • Museovirasto
 • Niilo Mäki Instituutti
 • Nuorisotutkimusseura
 • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr
 • Orton Oy
 • Pelastusopisto
 • Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Prologos ry
 • Rakennustietosäätiö RTS
 • Ruokavirasto
 • Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf / Folkhälsans forskningscentrum
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Sundman Consulting Oy
 • Suomalainen Tiedeakatemia
 • Suomen Akatemia
 • Suomen Historiallinen Seura
 • Suomen Itämainen Seura
 • Suomen keskiajan arkeologian seura
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Metsätieteellinen Seura ry
 • Suomen Pankki
 • Suomen Sukututkimusseura ry
 • Suomen tiedekustantajien liitto ry
 • Suomen ympäristökeskus (Syke)
 • Säteilyturvakeskus STUK
 • Teknillisten Tieteiden Akatemia - Akademin för Tekniska Vetenskaper ry
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Työn ja talouden tutkimus LABORE
 • Työterveyslaitos
 • Työväenperinne ry
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus (VATT)
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue
   

Organisations committed to the RCR 2012 -guideline

Universities (14/14)

 • Aalto University
 • Hanken School of Economics
 • LUT University
 • National Defense University
 • Tampere University
 • University of the Arts Helsinki
 • University of Eastern Finland
 • University of Helsinki
 • University of Jyväskylä
 • University of Lapland
 • University of Oulu
 • University of Turku
 • University of Vaasa
 • Åbo Akademi University

Universities of Applied Sciences (23/24)

 • Arcada University of Applied Sciences
 • Centria University of Applied Sciences
 • Diakonia University of Applied Sciences
 • HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
 • Humak University of Applied Sciences
 • Häme University of Applied Sciences
 • JAMK University of Applied Sciences
 • Kajaani University of Applied Sciences
 • Karelia University of Applied Sciences
 • LAB University of Applied Sciences
 • Lapland University of Applied Sciences
 • Laurea University of Applied Sciences
 • Metropolia University of Applied Sciences
 • Novia University of Applied Sciences
 • Oulu University of Applied Sciences
 • Police University College
 • Satakunta University of Applied Sciences
 • Savonia University of Applied Sciences
 • Seinäjoki University of Applied Sciences
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences
 • Tampere University of Applied Sciences
 • Turku University of Applied Sciences
 • Vaasa University of Applied Sciences

Research institutes and other organisations (68)

 • Academy of Finland
 • Age Institute
 • Business Finland
 • ETLA Economic Research
 • Center for Cultural Policy Research Cupore
 • Centre for Consumer Society Research
 • Consultancy for Regional Development MDI
 • Demos Research Institute
 • Emergency Services Academy Finland
 • Federation of Finnish Learned Societies
 • Finnish Academy of Technical Sciences (TTA)
 • Finnish Association of Work Life Research (FAWORE)
 • Finnish Centre for Pensions (ETK)
 • Finnish Environment Institute (SYKE)
 • Finnish Food Authority
 • Finnish Heritage Agency
 • Finnish Historical Society
 • Finnish institute for health and welfare (THL)
 • Finnish Institute of International Affairs (FIIA)
 • Finnish Institute of Occupational Health (TTL)
 • Finnish Lifelong Learning Foundation (KVS)
 • Finnish Literature Society (SKS)
 • Finnish Medicines Agency Fimea
 • Finnish Meteorological Institute
 • Finnish National Rescue Association SPEK
 • Finnish Oriental Society
 • Finnish Society for Aesthetics 
 • Finnish Society for Childhood Studies
 • Finnish Society for Cinema Studies (SETS)
 • Finnish Society for Futures Studies
 • Finnish Society for Research on Adult Education
 • Finnish Society of Forest Science
 • Finnish Youth Research Society / Finnish Youth Research Network
 • Folkhälsan Research Center, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf (the Folkhälsan Foundation)
 • Foundation of Finnish Institute in the Middle East
 • Genealogical Society of Finland
 • Geological Survey of Finland (GTK)
 • Historian Ystäväin Liitto
 • Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS)
 • Hospital District of Northern Savo
 • Hospital District of South Ostrobothnia
 • Hospital District of Southwest Finland
 • Institute for the languages of Finland (KOTUS)
 • Kela Research / The Social Insurance Institution of Finland
 • Kone Foundation
 • LIKES Research Centre for Physical Activity and Health 
 • Migration Institute of Finland
 • Ministry of Agriculture and Forestry of Finland
 • National Archives of Finland
 • National Land Survey of Finland
 • Natural Resources Institute LUKE
 • Niilo Mäki -säätiö sr (Niilo Mäki Instituutti)
 • Pellervo Economic Research PTT
 • Population Research Institute / Family Federation of Finland 
 • Orton scientific research unit, Orton Ltd
 • Pirkanmaa Hospital District 
 • Prime Minister's Office
 • Prologos
 • Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)
 • Rakennustietosäätiö RTS sr
 • Research Centre of the Evangelical Lutheran Church of Finland
 • Research Foundation for Studies and Education Otus
 • Society for Medieval Archaeology in Finland
 • Society for Rehabilitation Research and Development (SRRD)
 • Society of Swedish Literature in Finland (SLS)
 • UKK Institute
 • VATT Institute for Economic Research
 • VTT Technical Research Centre of Finland