HTK-ohjeeseen sitoutuneet organisaatiot

Viimeksi päivitetty 30.4.2024

Tältä sivulta löytyvät Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa eli ns. HTK-ohjeeseen sitoutuneiden organisaatioiden nimet.

Sitoutuminen HTK-ohjeeseen

HTK 2023 -ohjeeseen sitoutuneet organisaatiot

Yliopistot

 • Aalto-yliopisto
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Taideyliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Ammattikorkeakoulut

 • Arcada UAS
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu Oy
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa Yrkeshögskolan AB
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Svenska handelshögskolan
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia

Tutkimuslaitokset ja muut tahot

 • Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
 • Business Finland
 • Demos Research Institute Oy
 • Eläketurvakeskus
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • FCG Finnish Consulting Group Oy
 • Fimea
 • Geologian tutkimuskeskus
 • HUS-yhtymä
 • Ikäinstituutin säätiö
 • Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr (Itla)
 • Kalevi Sorsa -säätiö
 • Kansanvalistusseura
 • KELA
 • Koneen Säätiö
 • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Maanmittauslaitos
 • Museovirasto
 • Niilo Mäki Instituutti
 • Nuorisotutkimusseura
 • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr
 • Orton Oy
 • Pelastusopisto
 • Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Prologos ry
 • Rakennustietosäätiö RTS
 • Ruokavirasto
 • Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf / Folkhälsans forskningscentrum
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Sundman Consulting Oy
 • Suomalainen Tiedeakatemia
 • Suomen Akatemia
 • Suomen Historiallinen Seura
 • Suomen Itämainen Seura
 • Suomen keskiajan arkeologian seura
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Metsätieteellinen Seura ry
 • Suomen Pankki
 • Suomen Sukututkimusseura ry
 • Suomen tiedekustantajien liitto ry
 • Suomen ympäristökeskus (Syke)
 • Säteilyturvakeskus STUK
 • Teknillisten Tieteiden Akatemia - Akademin för Tekniska Vetenskaper ry
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Työn ja talouden tutkimus LABORE
 • Työterveyslaitos
 • Työväenperinne ry
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus (VATT)
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue

 

HTK 2012 -ohjeeseen sitoutuneet organisaatiot

Yliopistot (14/14)

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • LUT-yliopisto (ent. Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Svenska Handelshögskolan
 • Taideyliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Ammattikorkeakoulut (23/24)

 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu (ent. Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu)
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitokset ja muut tahot (68)

 • Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
 • Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
 • Demos Research Institute
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Eläketurvakeskus
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Folkhälsanin tutkimuskeskus, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
 • Geologian tutkimuskeskus GTK
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Historian Ystäväin Liitto
 • Ikäinstituutti
 • Ilmatieteen laitos
 • Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
 • Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
 • Kansallisarkisto
 • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto
 • Kansanvalistusseura
 • Kirkon tutkimuskeskus
 • Koneen Säätiö
 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS
 • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö - Cupore
 • Kuluttajatutkimuskeskus
 • Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry (KUTKE)
 • Lapsuudentutkimuksen seura ry
 • LIKES-tutkimuskeskus
 • Luonnonvarakeskus LUKE
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Maanmittauslaitos
 • Museovirasto
 • Niilo Mäki -säätiö sr (Niilo Mäki Instituutti)
 • Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto
 • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr
 • Pelastusopisto
 • Pellervon taloustutkimus PTT
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
 • Prologos ry
 • Rakennustietosäätiö RTS sr
 • Ruokavirasto (ent. Evira)
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Akatemia
 • Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry
 • Suomen Estetiikan Seura ry
 • Suomen Historiallinen Seura
 • Suomen Itämainen Seura ry
 • Suomen keskiajan arkeologian seura
 • Suomen Lähi-Idän instituutin säätiö
 • Suomen Metsätieteellinen Seura
 • Suomen pelastusalan keskusjärjestö ry
 • Suomen Sukututkimusseura
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Säteilyturvakeskus STUK
 • Teknillisten tieteiden akatemia TTA
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tieteellinen tutkimus Orton, Orton Oy
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
 • Työelämän tutkimusyhdistys ry
 • Työterveyslaitos TTL
 • UKK-instituutti
 • Ulkopoliittinen instituutti UPI
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Väestöliiton väestöntutkimuslaitos

Toimintaohjeet siirryttäessä aiemmista HTK-ohjeista uudempiin

Epäillyt teot ovat tapahtuneet ja niihin liittyvä HTK-prosessi on käynnistynyt ennen uusimpaan ohjeeseen sitoutumista:

 • HTK-loukkausepäily arvioidaan sen ohjeen perusteella, johon organisaatio on ollut sitoutunut silloin, kun teot ovat tapahtuneet
 • HTK-prosessiin sovelletaan sitä ohjetta, johon organisaatio on ollut sitoutunut silloin, kun prosessi on käynnistetty 

Epäillyt teot ovat tapahtuneet ennen uusimpaan ohjeeseen sitoutumista, mutta niihin liittyvästä HTK-epäilystä on ilmoitettu uusimpaan ohjeeseen sitoutumisen jälkeen:

 • HTK-loukkausepäily arvioidaan tapahtumien aikaisen ohjeen perusteella
 • HTK-prosessiin sovelletaan uusinta ohjetta

Epäillyt teot ovat tapahtuneet ja HTK-epäilystä on ilmoitettu uusimpaan ohjeeseen sitoutumisen jälkeen:

 • HTK-loukkausepäily arvioidaan uusimman ohjeen perusteella
 • HTK-prosessiin sovelletaan uusinta ohjetta

Kaikki TENKin ohjeistukset löydät Ohjeet ja aineistot -sivulta.