Eettiset ohjeet vastuullisille akateemisille kumppanuuksille Globaalin Etelän kanssa julkaistu

14.12.2023
Piirretyssä kuvassa kaksi toisiaan koskettavaa kättä.

Yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID on julkaissut eettiset ohjeet vastuulliselle akateemiselle yhteistyölle Globaalin Etelän kanssa.

Vuodesta 2021 suomalaisten yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID ja kansainvälinen ohjausryhmä ovat kehittäneet eettisiä ohjeita tukemaan vastuullisia akateemisia kumppanuuksia Globaalin Etelän kanssa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on osallistunut ohjausryhmän työhön.

Akateemiset kumppanuudet ovat yleistyneet sekä Suomessa että kansainvälisesti. Niiden avulla on mahdollista käsitellä maailmalaajuisia haasteita yhdessä, mutta toisinaan yhteistyö voi myös lisätä globaalia epätasa-arvoa. Globaali akateeminen yhteistyö ja kumppanuudet nostavat esille kysymyksiä esimerkiksi kielestä, resursseista ja vallan jakautumisesta sekä siitä, kenen tieto ja ääni merkitsevät.

The ethical guidelines for responsible academic partnerships with the Global South -ohje kannustaa tutkijoita reflektoimaan tutkimukseen ja tutkimusyhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä globaalin epätasa-arvon näkökulmasta. Lisäksi ohjeen tavoitteena on auttaa tutkijoita ja muita asiantuntijoita edistämään keskinäistä kunnioitusta, luottamusta ja läpinäkyvyyttä globaaleissa akateemisissa kumppanuuksissa.

The ethical guidelines for responsible academic partnerships with the Global South -ohje on tieteenalakohtainen eettinen ohje, joka täydentää TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa - ja Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjeita. TENK suosittelee käyttämään ja soveltamaan tieteenalakohtaisia eettisiä ohjeita tarvittaessa. The ethical guidelines for responsible academic partnerships with the Global South -ohje ei ole tutkijoita tai tutkimusorganisaatioita velvoittava ohje.

Lue uutinen ja tutustu The ethical guidelines for responsible academic partnerships with the Global South -ohjeeseen UniPIDin verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof
sanna-kaisa.spoof@tenk.fi
050 594 1909

Sinua saattaisi kiinnostaa myös