Eettinen ennakkoarviointi

Viimeksi päivitetty 10.10.2023

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti. Eettisessä ennakkoarvioinnissa painotetaan tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointia.

Lääketieteellistä tutkimusta koskevat säännökset on Suomessa määritetty tutkimuslaissa (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999/488).

Muun ihmiseen kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeeseen: Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (PDF).

Katso video: Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä (siirryt YouTubeen)

Lue lisää ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista