Ohjeet ja aineistot

Tälle sivulle on koottu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisut PDF- tai DOCX-muodossa. Keskeisten julkaisuiden tekstiversiot löytyvät omilta alasivuiltaan.

Ohjeistukset

Tiedevilppi

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Ansioluettelo

Tekijyys

Väitösprosessi

Tutkimusetiikan barometri

HTK-ohjeen kansainväliset laitokset

Selvitykset

Vanhat ohjeet