Ohjeet ja aineistot

Viimeksi päivitetty 16.10.2023

Tälle sivulle on koottu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet ja suositukset PDF- tai DOCX-muodossa. Keskeisten julkaisujen tekstiversiot löytyvät lisäksi omilta alasivuiltaan sivun oikeasta reunasta.

OHJEET

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Vanhat hyvän tieteellisen käytännön ohjeet ja aineistot

SUOSITUKSET

Ansioluettelo

Tekijyys

  • Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositukset 2018 (PDF) (2. uudistettu painos)
    • *Korjaus tekijyyttä koskevan PDF-tekstin sivulle 11, kohtaan 3.3. Kansainvälisiä ohjeita: "1. merkittävä osallistuminen (substantial contribution) tutkimuksen ideointiin tai suunnitteluun; tai tutkimusaineiston keräämiseen tai analysoimiseen tai tulkintaan JA...". / "1. Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work AND...". / 1. betydande bidrag (substantial contribution) till forskningens idé eller utformning, datainsamling eller analys eller tolkning av data OCH...".

Väitösprosessi