TENK

Viimeksi päivitetty 19.3.2024

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, jonka ministeriö nimeää tiedeyhteisön esityksestä. TENK on perustettu asetuksella vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja edistämään tutkimusetiikkaa.

Asetuksen mukaan TENK

 • vahvistaa tutkimuseettisten periaatteiden mukaista toimintakulttuuria
 • harjoittaa tutkimuseettistä valistusta ja koulutusta
 • kehittää vilppiepäilyjen selvittämisprosessia
 • tiivistää verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti
 • kehittää avointa tiedottamista
 • hyödyntää hyviä kansainvälisiä käytänteitä suomalaisessa tutkimuseettisessä kulttuurissa

TENK takaa tutkimuksen eettisyyden ja laadun

 • ennaltaehkäisemällä tutkimusvilppiä kaikilla tieteenaloilla
 • laatimalla kansallisia ohjeistuksia
 • järjestämällä seminaareja ja edistämällä koulutusta
 • koordinoimalla ihmistieteiden eettistä ennakkoarviointia
 • verkostoitumalla ja vaikuttamalla kansallisesti ja kansainvälisesti

TENK valvoo hyvää tieteellistä käytäntöä

 • seuraamalla ja tilastoimalla hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia
 • antamalla lausuntoja hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen tutkinnasta
 • tarjoamalla neuvontaa ongelmatilanteissa

Asetus Tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta (1347/1991) on saatavilla Valtion säädöstietopankissa. Neuvottelukunnan toimisto on sijoitettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteyteen.

Lisätietoja on saatavilla valtion hankerekisterissä.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Kuluvan vuoden kokouspäivät löytyvät täältä.