TENK

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, jonka ministeriö nimeää tiedeyhteisön esityksestä.

TENK on perustettu asetuksella vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja edistämään tutkimusetiikkaa.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut tutkimusorganisaatiot ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet noudattamaan TENKin ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

TENK takaa tutkimuksen eettisyyden ja laadun

  • ennaltaehkäisemällä tutkimusvilppiä kaikilla tieteenaloilla
  • laatimalla kansallisia ohjeistuksia
  • järjestämällä seminaareja ja edistämällä koulutusta
  • koordinoimalla ihmistieteiden eettistä ennakkoarviointia
  • verkostoitumalla ja vaikuttamalla kansallisesti ja kansainvälisesti

TENK valvoo hyvää tieteellistä käytäntöä

  • seuraamalla ja tilastoimalla hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia
  • antamalla lausuntoja hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen tutkinnasta
  • tarjoamalla neuvontaa ongelmatilanteissa