TENK

Viimeksi päivitetty 25.8.2020

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, jonka ministeriö nimeää tiedeyhteisön esityksestä.

TENK takaa tutkimuksen eettisyyden ja laadun

  • ennaltaehkäisemällä tutkimusvilppiä kaikilla tieteenaloilla
  • laatimalla kansallisia ohjeistuksia
  • järjestämällä seminaareja ja edistämällä koulutusta
  • koordinoimalla ihmistieteiden eettistä ennakkoarviointia
  • verkostoitumalla ja vaikuttamalla kansallisesti ja kansainvälisesti

TENK valvoo hyvää tieteellistä käytäntöä

  • seuraamalla ja tilastoimalla hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia
  • antamalla lausuntoja hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen tutkinnasta
  • tarjoamalla neuvontaa ongelmatilanteissa