Luottamus tieteeseen ja sen tuloksiin on yhteiskunnan ydinasia

18.3.2014
""

Koostekirjoitus Etiikan päivästä 2014.

Hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta vastaavat yksittäisen tutkija, tutkimusryhmät ja -yhteisöt sekä tutkimuslaitokset. Tieteen rahoittajat ja tiedepoliittiset toimijat edistävät hyvää tieteellistä käytäntöä huolehtimalla arviointitoiminnasta ja rahoituksen ohjaamisesta eettisiä periaatteita kunnioittaen. Tarvitaan myös avointa kansalaiskeskustelua tieteen ja teknologian eduista ja haitoista.

Tieteen ja tutkimuksen edistysaskeleita tarvitaan tulevaisuudessakin yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Teknologioiden edistyminen ja uudet innovaatiot toisaalta herättävät huolta kansalaisissa.

Professori Anne Glover, Euroopan komission tieteellinen neuvonantaja kannustaa tutkimusyhteisöä käymään avointa keskustelua tieteen edistymisestä. Myös tiedeviestintä on tärkeää uusien teknologioiden käyttöönotossa.

- Jos kansalaiset eivät saa riittävästi tietoa, he näkevät usein turhiakin riskejä. Kannustan avoimuuteen ja keskusteluun, Anne Glover sanoi puhuessaan Etiikan päivässä Helsingissä 18.3.2014.

Gloverin mielestä kansalaisten huolenaiheet on otettava vakavasti ja niitä on kunnioitettava. Hän muistutti, että EU:ssa on tieteen ja teknologioiden kehitystä arvioivia elimiä, joiden asiantuntemus vaikuttaa säätelyyn ja myös poliittisiin ratkaisuihin.

Tutkijat nauttivat kansalaisten vankkaa luottamusta

Luottamuksen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtajalle, kansleri Krista Varantolalle. Hän peräänkuuluttaa koko tutkimusyhteisön vastuuta hyvän tieteellisen käytännön edistämiseksi ja tutkimuseettisten periaatteiden toteuttamiseksi.

- Yksittäisen tutkijan lisäksi tutkimusyhteisöt, tiedepolitiikan laatijat ja rahoittajat ovat vastuussa tutkimusetiikasta. Opettaminen ja hyvät käytännöt tukevat ja edistävät hyvää ja luotettavaa tutkimustapaa.

- Tutkimuksen arviointi ja rahoituksen suuntaaminen ovat keskeisiä kannusteita, joilla tutkimuskulttuuria ohjataan.

Kansleri Varantolan mielestä paras tapa säilyttää yhteiskunnallinen luottamus tieteeseen on taata tieteen vapaus. Tieteen sisäinen lainalaisuus tekee siitä itse itseään korjaavaan ja itsesäätelevän.

- Tieteen vastuullinen riippumattomuus ja vapaus on turvattava.

Tämä edellyttää myös avointa keskustelua poliittisen ohjauksen mahdollisista haitoista riippumattomalle tieteenteolle.

EU:n komission tieteellinen neuvonantaja, professori Anne Glover ja kansleri Krista Varantola puhuivat Helsingissä Etiikan päivässä. Etiikan päivä on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimien Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan sekä muiden tutkimuseettisten neuvottelukuntien yhdessä järjestämä vuotuinen tutkimuksen etiikkaa käsittelevä tapahtuma. Vuoden 2014 aiheina oli ”Tiede, etiikka, politiikka”.

Seminaari järjestettiin 18.3.2014 Tieteiden talolla Helsingissä.

Lisätietoja verkossa: www.etiikanpaiva.fi

Twitter: #etiikanpäivä

Lisätietoja antaa pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof: puh. 050 594 1909, sanna-kaisa.spoof(AT)tsv.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös