TENKin pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof valittu ENRIOn puheenjohtajaksi

11.10.2018
ENRIO logo.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedote.

Eurooppalaisten tutkimusetiikan kansallisten toimijoiden yhteistyöverkosto ENRIO on valinnut puheenjohtajakseen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) pääsihteeri Sanna Kaisa Spoofin kaudelle 2018–2021. Valinta tehtiin 5.10.2018 ENRIOn vuosikokouksessa Tukholmassa. Dosentti Sanna Kaisa Spoof on toiminut TENKin pääsihteerinä vuodesta 2009. 

European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) koostuu 29 jäsenorganisaatiosta, jotka edustavat yhteensä 23 Euroopan maata. ENRIO perustettiin ensimmäisen tutkimusetiikan maailmankonferenssin jälkeen Lissabonissa vuonna 2007 vahvistamaan tutkimusetiikan asemaa ja edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä Euroopassa. Yhteistyöverkoston tavoitteena on paitsi jakaa tietoa ja kokemuksia jäsenten kesken myös edistää tutkimusetiikan koulutusta. Suomi on ollut alusta asti mukana ENRIOn toiminnassa.

”Läheskään kaikissa Euroopan maissa ei vielä ole tiedevilppiä tutkivaa tai ennaltaehkäisevää kansallista tahoa saati hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta. On tärkeää, että ENRIOlla on yhteydet myös näihin maihin”, Spoof kertoo. 

Spoof näkee eurooppalaisen yhteistyön yhtenä ajankohtaisena tehtävänä pohtia vilppiepäilystä ilmoittavan tai epäilyn kohteeksi joutuneen tutkijan asemaa.

"Tiedeyhteisö tarvitsee yhteiset pelisäännöt, jotta vakavista tiedevilppiepäilyistä uskalletaan ilmoittaa. Ilmoituksen tekemisen esteenä ei saa olla pelko niin sanotun pilliinpuhaltajan oman uran vaarantumisesta. Euroopan tasolla on esillä myös nimettömän ilmoittamisen mahdollistaminen."

On kaikkien osapuolten etu, että tiedevilppiepäilyt tutkitaan. Erityisenä haasteena ovat sellaiset hyvän tieteellisen käytännön loukkaustapaukset, joissa on osapuolina tutkijoita eri maista.

 

Lisätietoja: Sanna Kaisa Spoof, puh. 050 594 1909, sanna-kaisa.spoof@tenk.fi

ENRIOn toiminnasta ja jäsenorganisaatioiden yhteystiedot: www.enrio.eu

Sinua saattaisi kiinnostaa myös