TENKin suositus tekijyydestä sopimiseksi

24.1.2018
Kirjojen aukeamia.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima "Suositus tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi" on julkaistu ja luovutettu opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 24.1.2018.

Suositusten laatimisen taustalla on halu ehkäistä tekijyydestä syntyviä kiistoja, jotka ovat nousussa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin.

- Nykyään harva tekee yksin tutkimusta ja julkaisuilla on yleensä enemmän kuin vain yksi kirjoittaja. On hyvä asia, että tehdään yhteistyötä, mutta kun suurella innolla aloitetaan ja unohdetaan sopia tietyistä perusasioista, niin syntyy jälkikäteen ongelmia, sanoi luovutuspuheessaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansleri emerita Krista Varantola.

Ongelmia aiheuttaa epäselvyys siitä, mistä tekijyys muodostuu. Lisäksi eri tieteenaloilla käytännöt vaihtelevat sen suhteen, miten tekijät ilmoitetaan. Joillakin tieteenaloilla on erittäin tärkeää, missä järjestyksessä tekijöiden nimet mainitaan, ja toisilla ne ovat taas aakkosjärjestyksessä. Näin etenkin monitieteisissä ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa syntyy väärinkäsityksiä.

Kiistojen ratkominen jälkikäteen on hankalaa. Suosituksessa korostetaankin, että tekijyyden periaatteista keskusteltaisiin ja sovittaisiin hyvissä ajoin – ja mielellään myös kirjallisesti.

Ministeri Grahn-Laasonen korosti itsesääntelyä ja omaa valvontaa tutkimuseettisten periaatteiden noudattamisessa ja kiitti TENKiä sen tekemästä työstä toteamalla, kuinka Suomi ja suomalainen tiedeyhteisö tunnetaan maailmalla edelläkävijöinä tutkimuseettisissä asioissa ja että suomalaisen tutkimusyhteisön yhdessä sopima itsesääntelymekanismi hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan toteuttamiseksi on kansainvälisestikin arvostettua. Ministeri kehui TENKin tutkimuseettisten tukihenkilöiden järjestelmää edistykselliseksi.

Myös Varantola painotti itsesääntelyn ja tiedeyhteisön yhdessä toimimisen tärkeyttä.

- Niin tutkijoilla, projektin johtajilla, tutkimusinstituutioilla kuin ehkä myös rahoittajilla ja tutkimuspolitiikasta päättävillä on vastuu, että hyvä tieteellinen käytäntö ja rehellinen ja rehti toiminta etenee, Varantola totesi.

Samassa tilaisuudessa julkaistiin ja luovutettiin myös tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti. Tiedeviestinnän suositukset. Molemmat suositukset ovat osa neuvottelukuntien yhteistä Vastuullinen tiede ja tekijyys -hanketta.

Ministeri Grahn-Laasonen totesi, että suositukset tukevat hyvää tieteellistä käytäntöä ja vastuullista tutkimustiedon tuottamista ja esittämistä. Ne selkeyttävät koko tiedeyhteisön toimintaa.

- Rohkaisen tutkijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun eri foorumeilla ja nostamaan rohkeasti oman työnsä tuloksia esille, ministeri Grahn-Laasonen totesi tilaisuuden tiedotteessa.

Lataa suositukset: 

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositukset 2018 (PDF)

Agreeing on authorship. Recommendation for research publications. Finnish Advisory Board on Research Integrity 2018 (PDF)

Att komma överens om upphovsmannaskapet till vetenskapliga publikationer. Forskningsetiska delegationens rekommendation 2018 (PDF)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös