Tiedon jakaminen luo vaikuttavuutta

22.2.2016
""

Uusi hanke vastuullisesta tiedeviestinnästä ja tekijyydestä tieteessä.

Tieteen tekemisen ja julkaisemisen toimintakulttuuri on muuttunut. Digitalisaation tuomat muutokset sekä kannustus tutkimuksen avoimuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ovat saaneet tukimusta tekevät ja siitä viestivät uudenlaisten kysymysten äärelle.

Miten viestiä tutkimuksesta vastuullisesti? Miten varmistaa tutkijan meritoituminen uudessa avoimen tieteen ja tutkimuksen kulttuurissa? Miten tuetaan hyvää tieteellistä käytäntöä, eettisesti vastuullista, rehellistä ja rehtiä tutkimustiedon tuottamista ja julkaisemista?

Vastuullinen tiedeviestintä ja tekijyys -hanke pureutuu näihin kysymyksiin. Hanke analysoi ja kehittää tutkijoiden sekä tiedon julkaisijoiden ja välittäjien (kustantajat, toimittajat, tiedottajat) ammattieettistä ohjeistusta ja käytänteitä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK) hankkeelle Tiedon jakaminen luo vaikuttavuutta: tekijyys, tiedon kuratointi ja hyvät tiedeviestinnän käytänteet. Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun asti.

Vastuullista tutkimusta ja viestintää

Hanke tulee keskittymään tiedon omistajuuteen, tekijyyteen ja kirjoittajuuteen (authorship) sekä tutkijan meritoitumiseen.

Lähtökohtana on tutkimuksen elinkaari: tutkimusidean kehittelystä tutkimusaineiston keräämisen ja analyysin kautta tulosten julkaisemiseen ja hyödyntämiseen. Tutkijan toiminnan on oltava eettisesti vastuullista, rehellistä ja rehtiä prosessin jokaisessa vaiheessa.

Vastaavasti tiedeviestinnän on oltava harkitusti ja vastuullisesti mukana jokaisessa tutkimuksen teon vaiheessa. Tutkijat meritoituvat julkaisemisen kautta, mikä luo paineita tekijyyden ja tiedon omistajuuden kysymyksiin.

Näiden kysymysten ratkaisemiseksi hankkeessa laaditaan yhdessä tiedeyhteisön kanssa yleisen tason suosituksia tieteellisestä tekijyydestä.

Toinen lopputuote tulee olemaan kansallinen suositus tutkimusviestinnän hyvistä käytänteistä.

Lisäksi tuotetaan verkkomateriaalia avoimesti kaikkien saataville.

Yhteistyössä, yhdessä oppien

Hankkeessa käsitellään tutkijan ja tiedon välittäjien rooleja ja valmiuksia toimia nopeasti muuttuvassa julkisessa tilassa. Tutkimusinstituutiot ja -yhteisöt sitoutetaan yhteistyöhön tiedon julkaisijoiden ja levittäjien kanssa.

Työmenetelmänä on yhdessä oppiminen. Toivotamme kaikki tiedeviestinnästä, tutkimusetiikasta ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä kiinnostuneet mukaan yhteistyöhön kanssamme!

Tulevat tapahtumat

Etiikan päivä 9.3.2016

Seminaari Vilppiä vai ei? yhteistyössä akavalaisten liittojen kanssa 9.5.2016

Tutkijan vastuu viestijänä- työpaja (aika tarkentuu)

Hankkeen tiedot

Tiedon jakaminen luo vaikuttavuutta: tekijyys, tiedon kuratointi ja hyvät tiedeviestinnän käytänteet Kesto: 1.12.2015 - 31.12.2017

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö Päävastuutahot: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Iina Kohonen, Vastuullinen tiedeviestintä ja tekijyys -hanke, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki +358 40 549 2262

Sinua saattaisi kiinnostaa myös