Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tärkeää

12.3.2015
""

Koostekirjoitus Etiikan päivästä 2015.

- Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa laadukasta tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä yhteiskunnassa, totesi akateemikko Risto Nieminen avatessaan Etiikan päivän 2015.

Akateemikko Nieminen korostaa tutkimuksen vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa. Tiede ja tutkimus rakentavat yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä luovat edellytyksiä teknisille, taloudellisille ja sosiaalisille innovaatioille. Tiedeyhteisön keskeinen tehtävä on kilvoitella tieteen edistämisessä. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan hyödytä yhteiskuntaa, elleivät ne siirry tiedeyhteisön ulkopuolelle.

- ”Yhteiskuntavastuuta” tulee soveltaa myös itse tutkimuksen tekemisessä. Tulosten on oltava luotettavia eikä niiden tuottamisessa saa rikkoa yhteisesti sovittuja periaatteita. Tulosten hyödyntäminen edellyttää tulosten avointa saatavuutta ja tiedeviestintää, kiteytti akateemikko Nieminen.

Ilkeät ongelmat ja sanomisen vastuu

Akateemikko Nieminen kannustaa tutkijoita toimimaan yhteiskunnallisina vaikuttajina ja keskustelijoina. Tutkimustietoa tarvitaan yhteiskunnan rakentamiseen enemmän kuin koskaan. Monimutkaistuva maailma ja sen ”ilkeät” ongelmat edellyttävät rohkeita ja kriittisiä puheenvuoroja.

-- Suomen perustuslain 2. luvun mukaan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu. Tutkijoilla on oikeus ja velvollisuus tuoda osaamisensa yhteiskunnan käyttöön, myös silloin kun ne eivät kaikkia miellytä, toteaa Nieminen.

-- Vihapuhe ei saa hiljentää tutkijoita eikä mediaa. Ilmiöstä on puhuttava ja sen nujertamiseen tarvitaan tiedeyhteisön ja median yhteistoimintaa, jatkaa Nieminen.

Tutkimuksen yhteiskuntavastuu ja ennakointi

Tutkimustieto väärin käytettynä on haitallista. Tutkijan vastuuseen kuuluu arvioida myös työnsä tulosten mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Tutkimuksen tekoon liittyy usein ennakkoarviointi ja lupamenettelyt, erityisesti biotieteellisessä ja ihmiseen liittyvässä tutkimuksessa. Tutkijoiden vastuu ja eettisen keskustelun tärkeys korostuvat: tutkimusyhteisöjen sisälle kehittyy eettisiä koodistoja, jotka puolestaan vaikuttavat lainsäädännön kehittymiseen.

-- Eettisen keskustelun tarve tieteen edistymisen edellytyksistä ei ole ennakkosensuuria vaan vastuunkantoa. Tässä toimii vanha totuus: ei ole vapautta ilman vastuuta. Suomalaiset kansana luottavat tieteeseen ja ovat tiedemyönteisiä. Tämä on suoraa seurausta tutkimuksen yhteiskuntavastuusta, luotettavasta tieteestä ja tieteen näkyvyydestä yhteiskunnassa, totesi akateemikko Nieminen.

Akateemikko Risto Nieminen puhui Etiikan päivässä 12.3. Tieteiden talolla Helsingissä. Etiikan päivä on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimien Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan sekä muiden eettisten neuvottelukuntien yhdessä järjestämä vuotuinen tutkimuksen etiikkaa käsittelevä tapahtuma. Tämän vuoden teemana oli ”Hyvä ja paha tieto”.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös