Tutkimusetiikan tukihenkilöt neuvovat tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa

23.2.2018
Piirretty lankapuhelin.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedote.

Vuoden 2017 alussa käynnistettiin TENKin aloitteesta tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmä. Yli 60 tutkimusorganisaatiota Suomessa on nimennyt yhteensä yli 120 tutkimusetiikan tukihenkilöä. Järjestelmän lähtökohtana on ollut tarve vahvistaa kansainvälistyvän tutkijakunnan tietoisuutta suomalaisesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja lisätä henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa tutkimusorganisaatioissa. 

Tukihenkilön tärkein tehtävä on tarjota oman organisaationsa henkilökunnalle luottamuksellista neuvontaa tilanteissa, joissa epäillään tiedevilppiä. Tukihenkilötoiminnan toivotaan madaltavan kynnystä HTK-ilmoituksen tekemiseen vakavissa vilppiepäilyissä. Keskustelu tukihenkilön kanssa on luottamuksellista.

Tutkimusetiikan tukihenkilöt hoitavat tehtäväänsä oman toimensa ohessa. Lisätietoja järjestelmästä: asiantuntija Iina Kohonen iina.kohonen@tenk.fi

Lue lisää tutkimusetiikan tukihenkilötoiminnasta

Sinua saattaisi kiinnostaa myös