Tutkimusetiikkaa ja vastuullista tiedettä – ENRIO 2021 käynnistää uuden eurooppalaisen kongressisarjan

3.9.2021
Ihmiset istuvat yleisönä penkeillä salissa ja kuuntelevat esitystä.

ENRIO 2021 Congress on Research Integrity Practice järjestetään verkossa 27.–29.9.2021. Ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtuman teemana on tieteen avoimuus ja EU:n tietosuojalainsäädäntöön liittyvät tutkimuseettiset näkökulmat.

Vuonna 2007 joukko asiantuntijoita kokoontui yhteen Lissaboniin. Maailman ensimmäisen tutkimusetiikkaa käsittelevän konferenssin seurauksena syntyi epävirallinen verkosto, jonka tavoitteeksi tuli edistää eettisesti toteutettua tutkimusta ja tutkittua tietoa Euroopassa. Viimeisen 12 vuoden aikana tästä epävirallisesta verkostosta on kasvanut laaja asiantuntijoiden yhteisö ENRIO – European Network of Research Integrity Offices, joka perustettiin edistämään eurooppalaista tutkimuseettistä yhteistyötä. Sen jäsenet ovat pääosin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kaltaisia kansallisia toimijoita, jotka antavat suosituksia ja toimivat hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen selvittämisen parissa.

ENRIO toimii erilaiset kansalliset toimijat yhdistävänä verkostona ja sen tavoitteena on levittää hyvän tieteellisen käytännön ilosanomaa, kertoo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kansainvälisten asioiden koordinaattori ja ENRIO:n sihteeri Kalle Videnoja.

Verkoston ensimmäinen kansainvälinen ENRIO-kongressi järjestetään syyskuussa verkossa. Kolmipäiväinen verkkotapahtuma käynnistää uuden eurooppalaisen kongressisarjan, jonka ohjelmistossa korostuvat tänä vuonna tutkimusetiikan käytännön kysymykset ja niiden ratkominen.

– Kongressi keskittyy haasteisiin, jotka ovat pinnalla juuri nyt tutkimusetiikan parissa työskentelevien arjessa. Aihevalintoja ohjaa niiden puhuttelevuus käytännössä, ei aiheiden teoreettinen kiinnostavuus, vaikka tietenkin iso osa käytännössä päänvaivaa aiheuttavista asioista on myös teoreettisesti kiinnostavia, sanoo Videnoja.

Käytännön kysymysten ympärille rakentuva ensimmäinen ENRIO-kongressi onkin hyödyllinen kaikille, jotka työskentelevät esimerkiksi tutkimustyön, -hallinnon ja -rahoituksen tai tiedeviestinnän parissa.

Huippupuhujia ja vuorovaikutteisia keskusteluja

Kolmipäiväisen kongressin ohjelmisto koostuu monipuolisista keskusteluista, kansainvälisten huippupuhujien luennoista ja videotervehdyksistä sekä erilaisten teemojen ympärille rakentuvista sessioista ja virtuaalisista posteriesityksistä. Osallistujat pääsevät kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja esimerkiksi tiedevilpistä, tutkimuseettisestä koulutuksesta ja tutkimusrahoituksesta sekä koronaviruskriisin vaikutuksista tutkimustyöhön. Lisäksi ohjelmassa pohditaan alkuperäisväestöjä koskevan tutkimuksen eettisiä ohjeita, kansalaistieteen ja internet-tutkimuksen tutkimusetiikkaa, tutkimusrahoittajan vastuuta sekä vastuullista tiedejulkaisemista. Järjestäjien tavoitteena on ollut luoda tapahtuma, johon on helppo ja mukava osallistua.

– Toivomme, että kongressi luo tunteen siitä, että osallistuja on tervetullut virtuaaliseen tilaisuuteen ja osa laajempaa eurooppalaista tutkimusyhteisöä. Tutkimusetiikka ja vastuullinen tiede yhdistävät kaikkia tieteen ja tutkimuksen parissa työskenteleviä ympäri maailman, joten toivomme laajaa osallistujakuntaa, sanoo järjestelyistä vastaava konferenssisihteeri Anni Sairio.

Kansainvälisen kongressin tarkoituksena on tehdä ENRIO:ta ja sen toimintaa näkyvästi esille Euroopassa sekä tuoda yhteen tutkimusetiikan asiantuntijoita eri maista. Tutkimusetiikan käytäntöjen ja vastuullisen tieteen kehittämisen ympärille keskittyvästä maksullisesta kongressista on pyritty tekemään myös osallistava ja vuorovaikutteinen tapahtuma. Vaikka sekä esiintyjät että osallistujat ovat etänä, pääsee yleisö keskustelemaan kirjoittamalla ja kommentoimalla.

Ainutkertaiset järjestelyt

Ensimmäisen ENRIO-kongressin järjestävät Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja eurooppalainen tutkimusetiikan järjestö European Network of Research Integrity Offices yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Kongressialustan luo suomalainen virtuaalitapahtumien järjestäjä ProspectumLIVE. Sairion ja Videnojan mukaan järjestelyvastuiden saaminen Suomeen on ollut ainutlaatuista.

– Järjestelyistä vastaaminen on ollut suuri kunnia. Oma hohtonsa on sillä, että kongressi on ensimmäinen laatuaan. ENRIO on lanseeraamassa joka toinen vuosi järjestettävien kongressien sarjan, jolle Suomen tapahtuma asettaa riman.

Työtä kongressin eteen on tehty vuodesta 2019 saakka. Oman haasteensa järjestelyille on tuonut se, että kongressi on jouduttu rakentamaan ilman mallia aikaisemmista saman sarjan kongresseista. Lisäksi kongressia on koronapandemian takia järjestelty käytännössä kahteen kertaan. Alun perin tapahtuma piti järjestää Espoon Otaniemessä vuoden 2020 lopulla. Pandemian takia kongressia siirrettiin ensin vuodella ja lopulta se muutettiin kokonaan virtuaaliseksi.

– Hienoa tässä on ollut se, että olemme saaneet seurata paraatipaikalta virtuaalisten tapahtumien huimaa kehitystä ja uudistaa kovassa nosteessa olevaa alaa itsekin. Olemme oppineet ja kasvattaneet omaa osaamistamme valtavasti, iloitsevat Sairio ja Videnoja.

ENRIO 2021 Congress on Research Integrity Practice järjestetään verkossa 27.–29.9. Rekisteröidy kongressiin 29.9. mennessä tapahtuman verkkosivuilla. Osallistumismaksu on 250 euroa 20.9. saakka ja sen jälkeen 350 euroa.

Teksti: Meri Vainiomäki
Kuva: Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös