Uusi, tarkistettu painos ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohjeesta

2.2.2021
""

Uuteen painokseen on tehty saadun palautteen perusteella muutama täsmennys. Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen periaatteet ja ennakkoon arvioitavat tutkimusasetelmat ovat säilyneet ennallaan.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohje uudistettiin vuonna 2019. Ohje osoittautui nopeasti hyvin suosituksi ja siitä on nyt runsaan kysynnän vuoksi otettu uusi painos. Painettua ohjetta voi taas tilata maksutta TENKin toimistolta osoitteesta tenk (at) tenk.fi

Uuteen painoksen kaaviota 1 (s. 18) on täsmennetty lisäämällä maininta rekisteri- ja asiakirja-aineistoihin liittyvästä mahdollisesta tietoturvariskistä. Kaavioon 2 (s. 21) on lisätty maininta yleisesti ennakkoarvioitavista tutkimusasetelmista sekä laatikko liittyen huoltajilta pyydettävään suostumukseen.

Alaikäisten tutkimuksen yhteydessä tekstiin on täsmennetty, että suurella vastaajamäärällä tarkoitetaan vähintään 400 henkilölle kohdennettua tutkimusta.

Rekisteri- ja asiakirja-aineistoihin liittyen tekstiin on lisätty huomautus, että useista eri lähteistä kerättyjen henkilötietojen yhdistämiseen saattaa liittyä tietoturvariski. Tällöin tutkimus on arvioitava ennakkoon.  Yleissääntönä kuitenkin säilyy yhä se, että puhtaasti julkisiin ja julkistettuihin tietoihin, rekisteri- ja asiakirja-aineistoihin tai arkistoaineistoihin perustuvaa tutkimusta ei tarvitse arvioida ennakkoon.

Lisäksi tekstiin on tehty muutama pienempi tarkistus.

Lisätietoja antaa TENKin erityissuunnittelija Iina Kohonen, puh. 040 549 2262, iina.kohonen (at) tenk.fi

 

Video: Linda Saukko-Rauta/Redanredan

Photo by Paul Volkmer on Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös