Etiikan päivä 2017: Tutkimus ja yritysyhteistyö

Alkaa
Loppuu
Tapahtumapaikka
Helsinki

Aika: 15.3.2017 klo 9.30 - 16.00

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Tilaisuus on maksuton.

Seminaaria voi seurata suorana myös verkossa (ei vaadi ilmoittautumista) ja tallenteet esityksistä julkaistaan tällä sivulla seminaarin jälkeen.

OHJELMA: 

klo 9.30  Aamukahvi 

klo 10.00 - 11.30  Tutkimus ja yritysyhteistyö

 • Avajaissanat, pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)
 • Yritysyhteistyö ihmistieteissä: uusia haasteita ja kehittyviä käytäntöjä, vararehtori, tutkimusjohtaja Erika Löfström, Tallinnan yliopisto, Helsingin yliopisto, TENK
 • Ammattikorkeakoulujen näkökulma, strategiapäällikkö Mervi Friman, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa, neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti, työ- ja elinkeinoministeriö
 • European Code of Conduct for Research Integrity - uudistettu eurooppalainen tutkimuseettinen ohjeisto, pääsihteeri Päivi Tikka, Tiedeakatemiain neuvottelukunta

klo 11.30 - 12.30  Lounastauko (omakustanteinen)

klo 12.30 - 14.00  Etiikka tutkimuksen ja tuotekehityksen rajalla

 • Millä perusteella uusia teknologioita tulee ottaa käyttöön? emeritusprofessori Marjukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Oikeudellinen näkökulma: tekijänoikeudet, erityisasiantuntija Sandra Liede, Valvira
 • Biopankki toimijana, professori Kimmo Porkka, Hematologinen biopankki
 • Yritysnäkökulma, LT Taru Blom, Orion
 • Paneelikeskustelu

klo 14.00 - 14.15  Kahvitauko 

klo 14.15 - 15.45  Keskustelu: Tiede ja tutkimus rakentamassa yhteiskuntaa 

Tiede ja tutkimus vaikuttavat yhteiskunnassa maailmankuvan ja sivistyksen rakentajina, vaurauden ja hyvinvoinnin lähteenä, päätöksenteossa ja käytäntöjen kehittäjänä. Miten varmistamme, että tavoitteet toteutuvat ja varmistumme siitä, että tietoa käytetään vastuullisesti ja hyväksyttävästi?

 • akateemikko Risto Nieminen, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
 • VTT, sosiologi Karoliina Snell, Helsingin yliopisto 
 • metsäjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry 
 • tiede- ja korkeakoulupolitiikan asiantuntija Heikki Holopainen, Sivistystyönantajat 
 • moderaattorina pääsihteeri Reetta Kettunen, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

JÄRJESTÄJÄT:

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK)Geenitekniikan lautakunta (GTLK)Tiedeakatemiain neuvottelukunta (TANK)Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJAValtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

PUHUJAT:

Blom, Taru
Taru Blom, LT, Lääkekehitysjohtaja, Orion Oyj, on toiminut lääketeollisuudessa vuodesta 1994 ja työskennellyt tuona aikana lääkekehityksen parissa Leiras/Schring Ag:ssa, USAssa Berlexissä ja Hormos Medical:ssa sekä viimeisimmät 12 vuotta Orion Pharmassa. Muun ohella kliinisten tutkimusohjelmien ja tutkimusten suunnittelu ja toteutus eri terapia-alueilla ovat kuuluneet hänen vastuualueeseensa. Orion Pharmassa hän johtaa lääkekehitysprosessia ja kliinistä organisaatiota.

Friman, Mervi
KT Mervi Friman toimii strategiapäällikkönä Hämeen ammattikorkeakoulussa, jossa hän on työskennellyt mm. laatu- ja arviointitehtävissä samoin kuin opetustyössä 1990-luvulta lähtien. Mervi Friman on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulutuksen tutkijoiden verkoston vetäjänä sekä opintojen keskeytymistä selvittävässä valtakunnallisessa hankkeessa. Tutkimustyössään hän on suuntautunut ammattikorkeakoulutuksen eettisiin kysymyksiin mm. asiantuntijaetiikan sekä kestävän kehityksen näkökulmista. 

Holopainen, Heikki
Tiede- ja korkeakoulupolitiikan asiantuntija Heikki Holopainen on työskennellyt pitkään tiede- ja korkeakoulupolitiikan parissa, muun muassa Suomen Akatemian EU-asiain päällikkönä. Hänen nykyinen työnantajansa Sivistystyönantajat edustaa noin 320 itsenäistä koulutuksen järjestäjää kaikilta koulutusasteilta perusopetuksesta korkeakouluihin. Holopainen on perehtynyt erityisesti EU:n tutkimuspolitiikkaan. Tuoreena tarkastelun kohteena on ollut korkeakoulujen työelämäyhteistyö.

Kutinlahti, Pirjo
Neuvotteleva virkamies, valtiotieteiden tohtori Pirjo Kutinlahti toimii työ- ja elinkeinoministeriössä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunnittelutehtävissä. Hän on mukana korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä edistävän hallituksen kärkihankkeen toimeenpanossa sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston valmistelusihteeristössä. Kutinlahti on myös Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitean jäsen.  Kutinlahti väitteli yliopistojen ja yritysten yhteistyöstä vuonna 2006

Liede, Sandra
Sandra Liede toimii oikeudellisena erityisasiantuntijana Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM). Hänellä on pitkä kokemus lääkintä- ja bio-oikeudellisten kysymysten asiantuntijatehtävistä valtionhallinnossa. Sandralla on erityisasiantuntemusta erityisesti biopankkitoiminnan ja yleisesti biolääketieteellisen tutkimuksen sekä genomilääketieteen oikeudellisista ja eettisistä kysymyksistä. Hänen päätehtävänsä STM:ssä on valmistella uusi genomilaki, joka tulee sisältämään genomitiedon hyödyntämistä koskevat eettiset ja oikeudelliset periaatteet hoitoa, tutkimusta sekä innovaatio- ja kehittämistoimintaa varten. Lakia valmistellaan tiiviissä yhteistyössä mm. sote-tietojen tietoturvallista hyödyntämistä ja biopankkien yhdistymistä koskevien lakihankkeiden kanssa. Sandra toimii lisäksi tutkijana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa kirjoittaen väitöskirjaa henkilökohtaisen lääketieteen eettisistä ja oikeudellisista kysymyksistä.

Löfström, Erika
Erika Löfström toimii tutkimusjohtajana Helsingin yliopistosssa sekä kehittämisestä vastaavana vararehtorina Tallinnan yliopistossa. Hänen tieteenalansa on käyttäytymistieteet ja erityisesti yliopistopedagogiikka. Hän on julkaissut runsaasti myös tutkimusetiikkaa käsitteleviä artikkeleita ja on mukana Euroopan komission rahoittamassa European Network of Research Ethics and Research Integrity (ENERI) -hankkeessa, jossa hän vastaa tutkimusetiikan koulutukseen keskittyvästä osiosta. Löfström on myös Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarviointitoimikunnan puheenjohtaja ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsen.

Mäkelä, Marjukka
Marjukka Mäkelä on koulutukseltaan yleislääketieteen erikoislääkäri, ja on toiminut suuren osan urastaan tutkimuksen parissa Stakesissa ja THL:ssä, vuodesta 2000 lähtien tutkimusprofessorina. Hän oli mm. käynnistämässä ja johtamassa Käypä Hoito -suositusten tekemistä 1995 sekä johti terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikköä Finohtaa 2000-2012. Nykyisin hän toimii THL:ssä tutkijana, ja on edelleen osapäiväinen Kööpenhaminan yliopiston professori. Hänen asiantuntemuksensa on näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa sekä terveyden menetelmien arvioinnissa. Työstään hän on saanut kotimaisia ja kansainvälisiä tunnustuksia ja palkintoja.

Nieminen, Risto
Akateemikko Risto M. Nieminen on erikoistunut materiaalifysiikan laskennallisiin menetelmiin ja nanotieteiden ja materiaalifysiikan mallintamisen tieteellisessä tutkimuksessa. Nieminen on toiminut tieteellisissä tehtävissä keskeisissä yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa kotimaassa ja ulkomailla. Aalto-yliopiston emeritusprofessorina Nieminen toimii edelleen useassa merkittävässä akateemisessa luottamustehtävässä. Hän on mm. Suomalainen tiedeakatemian ja Teknillisten tieteiden akatemian jäsen. Tieteellisen uran lisäksi Nieminen toimii tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tiedeviestinnän edistäjänä, Hän on toiminut Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtajana vuodesta 2009 alkaen. Akateemikon arvonimen Nieminen vastaanotti vuonna 2014.

Porkka, Kimmo
Kliinisen hematologian professori Kimmo Porkka toimii Helsingin yliopistossa ja Helsingin yliopistollisen sairaalan  hematologian ylilääkärinä. Hänen tutkimusalueensa on hematologisten maligniteettien yksilöllistetty hoito ja immunoterapia. Hän on toiminut päätutkijana Suomen Hematologisessa biobankissa ja rekisterissä (FHRB) vuodesta 2011, ja hänellä on useita kansainvälisiä hematologian alan luottamustehtäviä

Salo, Tomi
Metsäjohtaja Tomi Salo työskentelee Metsäteollisuus ry:ssä ja vastaa raaka-aine-edunvalvonnasta. Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti. Suomi elää vahvasti metsästä – metsien kestävässä ja vastuullisessa käytössä yhdistyvät tasapuolisesti niin sosiaaliset, ekologiset kuin taloudellisetkin näkökulmat. Salo on erityisen kiinnostunut  lisäämään Suomen ja suomalaisten hyvinvointia metsiä kestävästi käyttämällä. Samalla Suomi voi profiloitua kansainvälisenä suunnannäyttäjänä talousmetsien luonnonhoidossa ja metsäluonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisessa.

Snell, Karoliina
VTT Karoliina Snell on sosiologi ja tieteen -ja teknologiantutkija Helsingin yliopistolta. Hän on tutkinut laajalti uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa niin tutkimuksen, politiikan kuin kansalaistenkin näkökulmasta. Tällä hetkellä hän on mukana tutkimushankkeessa, joissa pohditaan minkälaisia hyötyjä ja hyödykkeitä suomalaisten terveystiedoista tuotetaan. Snell on erityisen kiinnostunut kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa omien sosiaali- ja terveystietojensa käyttöön globaalissa datataloudessa.

Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)